آثار انحلال شرکت

آثار انحلال شرکت


زمانی که انحلال شرکت رخ می دهد باید سریعا برای اموال شرکت تصمیم گیری به عمل آید .
به این صورت که تمام اموال باید بین شرکا شرکت تقسیم بندی شوند .
اما فعالیت های دیگری مثل معاملات با اشخاص ثالث در شرکت باعث وجود بدهی ها و قروضی می شود که به این مورد نیز باید رسیدگی شود .
طبق قانون سیستمی برای پرداخت بدهی و قروض وجود دارد به نام سیستم تصفیه دارایی شرکت ، به این صورت که بعد از نقد شدن اموال باید تمام حقوق طلبکاران پرداخت شود .


در این صورت بعد از تقسیم اموال طلبکاران دیگر حقوقی نسبت به شرکت نخواهند داشت و اگر طلبی به جای مانده باشد باید از شرکای سابق دریافت کنند .
از آثارانحلال شرکت می توان به تقسیم اموال شرکت ، تصفیه دارایی شرکت و دعاوی طلبکاران اشاره داشت .

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل کنید .


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.