اخذ کارت بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی

داشتن کارت بازرگانی برای واردات و صادرات کالا برای تجار در قانون ایران، الزامی می باشد. مطابق با قوانین در کشور ایران، تاجران و بازرگانانی می‌توانند واردات و صادرات داشته باشند، که کارت بازرگانی اخذ کرده باشند. در صورتی که بازرگانان، شرکت یا موسسه خود را به ثبت رسانیده باشند، صدور کارت بازرگانی انجام می گیرد. شرکت‌های تجاری که اقدام به اخذ کارت بازرگانی بنمایند، کارت بازرگانی مربوطه به نام مدیر عامل شرکت صادر می گردد.
درخواست کنندگان تقاضای صدور کارت بازرگانی، موظفند، اطلاعات مربوط به کسب و تجارت خود را، مطابق با فرم‌های مندرج اتاق بازرگانی، به اتاق بازرگانی بدهند. همچنین باید از طریق دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی گردند.
صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت‌های خارجی، مطابق با قوانین و روابط متقابل با آن کشور است. بدین صورت که در شرایطی بازرگانان خارجی می توانند تقاضای اخذ کارت بازرگانی دهند، که در متقابل کشور آنها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی را دهند.
مراحل و مراتب صدور كارت بازرگانی در اتاق بازرگانی و اداره ی كل ثبت شركت ها و مالیكت صنعتی و صنایع و معادن ایران انجام می پذیرد. در ابتدا باید مراحل و مدارك مورد نیاز دراداره ثبت شركت ها قید گردد و در مرحله ی بعد، شرح مراحل و مدارك مورد نیاز در اتاق بازرگانی داده می شود.


حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.