اساسنامه

اساسنامه

اساسنامه شرکت چیست؟
اساسنامه جزء مهمترین مدارک شرکت و به عبارتی ستون و پایه ی شرکت است.

تمامی شرکت ها، مسئولیت محدود، سهامی خاص، سهامی عام و ... باید اساسنامه داشته باشند.
در اساسنامه ی شرکت، مواردی مانند: لیست شرکا و رابطه ی بین آنها، سهامداران، وظایف هیئت مدیره، اختیارات مجامع و ..ذکر می شود.
در اساسنامه، نکات و موارد قانونی شرکت، چگونگی تقسیم سود و زیان شرکت هم مشخص می شود. به عبارتی اساسنامه، با اهمیت ترین مدرکی است که زمان شروع و اتمام شرکت را تعیین می کند.
اساسنامه اعتبار شرکت می باشد و پیرو تصمیم گیری موسسین شرکت و سهامداران است.
همچنین مواردی مانند: هدف شرکت، میزان سرمایه ی شرکت، وظایف اعضا، مدیران، بازرسان، مجامع عمومی، مدت ماموریت آنها در اساسنامه ی شرکت مشخص می شود.
تمامی اعضای شرکت موظف به انجام موارد ذکر شده در اساسنامه می باشند. اساسنامه به شرکت هویت و اعتبار می دهد.
از این رو هر شرکت باید دارای اساسنامه باشد.


حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.