انتخاب نام شرکت

انتخاب نام شرکت

انتخاب نام شرکت از مراحل اولیه ی ثبت شرکت و از مهم ترین مراحل می باشد. نام شرکت باید با قوانین و مقررات مشخص شده در قانون مطابقت داشته باشد.

اسم شرکت باید فارسی و دارای ریشه لغوی در فرهنگ نامه ی دهخدا را داشته باشد.
نام شرکت باید از سه سیلاب اسم خاص تشکیل شده باشد.
همچنین این اسامی باید معنی معادل در لغت نامه ی دهخدا داشته باشند. اسامی مانند: کاسپین، سپهر و ..
برخی کلمات هم با اینکه معنی لغوی در لغت نامه ی دهخدا دارند، ولی امکان ثبت شدن ندارند. مانند: پرشین، رویال و..
کلمه ی ایران هم در اسم شرکت امکان ثبت شدن ندارد.
استفاده از کلمات بیگانه، مانند: کو، تل و..
نام محل در اسم شرکت، در صورتی اجازه ی ثبت دارد که شرکت هم در همان حوزه ثبتی به ثبت برسد.
کلماتی مانند بازرگانی، مهندسی، خدماتی، باید به شکل حروف قید شوند.
اداره ثبت شرکت ها، محدویت هایی را برای انتخاب نام شرکت مشخص کرده است.
برخی از نام ها در سال های پیش، اجازه ی ثبت داشتند ولی اکنون اداره ی ثبت این اجازه را نمی دهد.
مثلاً استفاده از نام مهر در آخر اسم شرکت یا نام پترو در ابتدای اسم شرکت، قابل ثبت نمی باشد.
بعضی از اسامی غیر فارسی مانند پترو، که ریشه فارسی برای آنها ساخته نشده است قابل ثبت می باشند.
اگر در تصمیم گیری در انتخاب نام شرکت خود مشکل دارید می توانید از مشاوره رایگان متخصصین لوتوس بهره مند شوید.


حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.