انحلال شرکت سهامی عام

انحلال شرکت سهامی عام


همان گونه که یک شخص حقیقی زمانی مرگ را تجربه می کند و حیات خود را از دست می دهد ، شخصیت حقوقی نیز بعد از گذشت زمانی ممکن است حیات خود را از دست بدهد .
ویژگی های مرگ یک شرکت یا شخصیت حقوقی درست همانند مرگی است که انسان تجربه می کند .
اما تفاوت بارزی که در مرگ شرکت و مرگ یک انسان وجود دارد این است که طبق قانون قبل از اتمام کامل حیات شخصیت حقوقی باید به تمامی بدهی ها ، کارهای ناتمام و تعهدات خود رسیدگی کند .
پس انحلال شرکت سهامی عام درست از جایی آغاز می گردد که شرکت امر تصفیه را شروع می کند .
همچنین نابودی شرکت آن زمانی اتفاق می افتد که امور مربوط به تصفیه شرکت به آخر برسد .
امور تصفیه شامل پرداخت تمامی بدهی ها و تقسیم دارایی های مانده میان شرکای شرکت می باشد .


انحلال شرکت سهامی عام

در لایحه اصلاحی قانون تجارت در حدود 300 ماده قوانینی راجع به شرکت های سهامی ذکر شده است .
در ماده 199 به موضوع انحلال شرکت های سهامی پرداخته شده است و گفته شده شرکت های سهامی در موارد زیر منحل می شوند :
زمانی که موضوع شرکت برای انجام دادن به پایان رسیده باشد و یا این که غیر قابل انجام باشد .
اگر شرکت برای مدت زمان معلومی تشکیل شده باشد و انقضای این مدت به پایان رسیده باشد .
در صورت ورشکستگی شرکت
اگر سهامدارانی که بیش از نیمی از سهام شرکت را دارا باشند رأی به انحلال شرکت سهامی عام دهند .
در شرایطی که دادگاه رأی به انحلال شرکت بدهد و این رأی قطعی باشد .

انحلال شرکت سهامی عام بنا به درخواست اشخاص ذی نفع

علاوه بر موارد گفته شده در فوق ، انحلال شرکت سهامی عام ممکن است طبق درخواست اشخاص ذی نفع اتفاق بیفتد .
که در لایحه اطلاحی قانون تجارت به این موارد اشاره شده است :
اگر شرکت سهامی عام در طول مدت 1 سال که از تشکیل و ثبت آن گذشته است هیچ گونه فعالیتی در زمینه موضوعی که در حیطه ی آن به ثبت رسیده باشد فعالیتی نداشته باشد .
یا در مواردی پیش آمده که شرکت پس از گذشت چند سال که از فعالیت آن می گذرد در مدت 1 سال هیچ فعالیتی نداشته است .

در خصوص موارد فوق اشخاص ذی نفع می توانند درخواست انحلال شرکت سهامی عام را داشته باشند .

در اساسنامه شرکت تعیین شده است که مجمع عمومی سالانه باید برای رسیدگی به امور مالیاتی شرکت تشکیل گردد .
در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی بعد از گذشت 10 ماه اشخاص ذی نفع می توانند درخواست انحلال شرکت سهامی عام را بدهند .
در صورت فوت مدیر عامل یا فوت اعضای هیئت مدیره و خالی بودن سمت تمام یا یکی از این مشاغل بعد از گذشت 6 ماه اشخاص ذی نفع حکم به انحلال شرکت سهامی عام می دهند .
در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و اعلام نکردن انحلال شرکت اشخاص ذی نفع می توانند برای آن اقدام نمایند .

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل کنید .

 


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.