انحلال شرکت مختلط غیر سهامی

انحلال شرکت مختلط غیر سهامیابتدا به بررسی مفهوم شرکت مختلط غیر سهامی می پردازیم .
شرکت مختلط غیر سهامی با نام مخصوصی بین تعدادی شریک ضامن و شریک با مسئولیت محدود بدون این که سهام انتشار یابد تشکیل می شود .
کلیه ی قروض و بدهی هایی که ممکن است برای شرکت به وجود آید بر عهده شریک ضامن می باشد .
اما شریک با مسئولیت محدود تا میزانی که در شرکت سرمایه دارد مسئولیت امور شرکت را عهده دار است .
در نام گذاری شرکت می بایست نام یکی از شرکا حداقل آورده شود و عبارت شرکت مختلط نیز قید شود .


شرکت مختلط غیر سهامی زیر نظر دو دسته اشخاص تشکیل می شود .
دسته اول کسانی هستند که سرمایه لازم برای سرمایه گذاری در شرکت را دارند اما دانش کافی برای اداره شرکت را ندارند .
دسته دوم کسانی هستند که سرمایه ندارند ولی دانش اداره راهبردی امور تجاری شرکت را دارند .
این دسته اشخاص در نظر دارند برای خودشان کار کنند و ارباب رجوع نداشته باشند .

از شراکت این دو دسته شرکت مختلط غیر سهامی به وجود می آید .
اشخاص نام برده در دسته اول شریک با مسئولیت محدود می باشند و دسته دوم شرکای تضامنی هستند .
در ابتدای تشکیل شرکت ابتدا شرکتنامه تشکیل می شود و خط مشی های لازم جهت اداره امور شرکت به صورت کلی در آن بیان می شود و نام و موضوع فعالیت شرکا نیز در آن قید می شود .
هم چنین بعد از تشکیل شرکتنامه تنظیم اساسنامه شرکت صورت می گیرد .
که جزعیات اطلاعات شرکت در آن قید می شود .

انحلال شرکت

کلیه ی مواردی که سبب منحل شدن شرکت تضامنی است باعث انحلال شرکت مختلط غیر سهامی نیز می باشد .
عدم تراضی شرکا
در صورتی که یکی از شرکا حکم به انحلال شرکت بدهد و آن را با دلایلی موجه تقاضا کند دلایل نزد دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت صحت انحلال رخ می دهد .
اما اگر این دلایل شخصی و برای منافع شریک در نظر گرفته شده باشد ، دادگاه با نظر بقیه شرکا حکم به اخراج شریک متقاضی می دهد .
در صورتی که یکی از شرکا به هر دلیلی فسخ شود .
در صورت ورشکسته شدن یکی از شرکا تضامنی
فوت شدن یکی از شرکا
نکته :
در صورت فوت یا ورشکستگی یکی از شرکای با مسئولیت محدود شرکت مختلط غیر سهامی ، منحل نمی شود ، چون در اداره امور دخالتی ندارند .

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل فرمایید .


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.