ثبت شرکت لوتوس

مقالات و آموزش های انحلال شرکت


روش و مراحل انحلال شرکت ها

روش و مراحل انحلال شرکت ها

در شرکتی که تصمیم به انحلال گرفته می شود، ابتدا در مرحله ی اول باید یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب نمایند.

انحلال قهری

انحلال قهری

هرگاه شرکت ورشکسته شود و حکم ورشکستگی آن صادر گردد، منحل می شود (بند 3 ماده199 لایحه قانونی 1347).

انحلال به حکم دادگاه

انحلال به حکم دادگاه

وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده با انجام آن غیرممکن شده باشد» باید منحل شود(بند یک ماده 199 لایحه قانونی 1347

انحلال به تصمیم مجمع عمومی

انحلال به تصمیم مجمع عمومی

مجمع عمومی فوق العاده در هر موقع که اراده کند می تواند به تشخیص خود و به هر علتی قبل از موعد شرکت را منحل کند.

مدارک لازم انحلال شرکت سهامی

مدارک لازم انحلال شرکت سهامی

اصل صورتجلسه انحلال شرکت . آخرین روزنامه رسمی شرکت.

 انحلال و تصفیه در شرکت سهامی خاص

انحلال و تصفیه در شرکت سهامی خاص

اين كلمات براي پايان بقاي يك شركت به كار مي رود ممكن است كلمه انحلال مترادف كلمه تصفيه باشد در صورتي كه انحلال در مرحله اول مي باشد

حقوق و تعهدات شرکا در شرکت

حقوق و تعهدات شرکا در شرکت

هر یک از شرکا به هر میزانی که سهم الشرکه در شرکت دارند، این اختیار را دارند که سهم الشرکه خود را به فرد دیگری واگذار یا منتقل یا کنند.

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.