انحلال شرکت

انحلال شرکت


گاها اتفاقاتی رخ می دهد ، که شرکت مجبور به پایان کار خود می شود که این کار باید در اداره ی ثبت شرکت ها نیز ثبت شود و تصمیم از طرف مجمع عمومی فوق العاده باشد

به دو صورت انحلال شرکت را داریم :
انحلال اجباری
در صورتی که شرکت ورشکسته شود انحلال از نوع اجباری یا قهری می باشد .
انحلال اختیاری
ممکن است به دلیل نبود سرمایه کافی ، اختلاف بین شرکا وسهامداران و یا نداشتن توانایی لازم برای اجرای تعهدات ، بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت منحل شود . که با توجه به بند 4 لایحه قانونی 1347 این موضوع می بایست صورت جلسه شود .
برای این که مجمع عمومی تشکیل شود حضور دو سوم اعضای مجمع و داشتن حداقل 75 درصد از سهام وسرمایه شرکت برای دارندگان الزامی است . اگر این تعداد نفرات انحلال شرکت را توجیه کنند دیگر نیازی به توجیح نیست .
در صورتی که بین اعضای مجمع اختلافی ایجاد شود و به این دلیل در جلسه شرکت نکنند ، هر یک از شرکا می توانند با ارائه دلایل توجیه کننده خواستار انحلال شرکت باشند . اگر این دلایل کافی و ثابت شود در این صورت انحلال قهری رخ می دهد .

انحلال شرکت بر اساس حکم دادگاه

- تمام شدن موضوع برای ادامه ی فعالیت شرکت و یا ممنوعیت موضوع فعالیت
- در صورت پایان مهلت فعالیت شرکت
- شرایطی که باعث زیان دهی شرکت و از دست رفتن نیمی از سرمایه ی شرکت می شود و این که باعث تشکیل نشدن مجمع عمومی می شود
- ممکن است هر یک از شرکا و یا سهامداران به یکی از دلایل زیر درخواست انحلال شرکت دهند :
• اگر یک سال از ثبت شرکت گذشته باشد ولی اقدامی در خصوص موضوع صورت نگرفته باشد و یا تنها یک بار در طول این مدت اقدام صورت گرفته باشد .
• اگر برای رسیدگی به اقدامات مالی و درخواست های شرکت حدود 10 ماه هیچ مجمعی تشکیل نشود .
• اگر برای برخی سمت های شرکت هیچ تصدی وجود نداشته باشد و حدود 6 ماه از این زمان گذشته باشد .
بعد از انحلال ، شرکت باید بر اساس قانون با مشتریان خود تسویه حساب کند و تمامی تعهدات و وصول مطالبات صورت گیرد .

 


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.