انحلال و تصفیه در شرکت سهامی خاص

 انحلال و تصفیه در شرکت سهامی خاص

اين كلمات براي پايان بقاي يك شركت به كار مي رود ممكن است كلمه انحلال مترادف كلمه تصفيه باشد در صورتي كه انحلال در مرحله اول مي باشد و تصميم به اتمام كار شركت گرفته مي شود ولي در دوران تصفيه تصميم به اتمام شخصيت حقوقي پيش مي رود.
انحلال و تصفيه مرحله ي است كه تمام موجودي شركت محاسبه شوده و تصفيه مي شود و اموال باقي مانده ميان سهام داران و شركا تقسيم مي شود.
نهاد تصميم گيرنده شرکت سهامی خاص
ارگان اصلي تصميم گيرنده اساسنامه اي است كه تشكيل شده اساسنامه توسط مديران و تصميم گيرند تعیين ميشود. محور اصلي شركت سهامي خاص اساسنامه است و اساسنامه بايد به امضا تمامي سهام داران برسد. پس از رای موافق دادن برای تائید اساسنامه و همچنین انتخاب سمت مديران و بازرسان شرکت، شخصيت حقوقي شركت شکل می گیرد و در آخر با اقدام به ثبت آن و گذراندن مراحل كامل شرکت، ثبت قانونی می گردد. اساسنامه شرکت از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنابراین باید با مقرارات لاحيه ارائه شده مغايرت نداشته نباشد.


حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.