انواع تغییرات شرکت سهامی خاص

انواع تغییرات شرکت سهامی خاص


در برخی موارد هنگام ثبت شرکت توجه چندانی به بعضی مسائل نمی شود و زمانی که شرکت به ثبت می رسد می خواهیم تغییراتی را در سیستم اعمال کنیم .
برای انجام این کار ابتدا جلسه هیئت مدیره تشکیل می شود .
بعد از تصمیم گیری های نهایی صورتجلسه ای تنظیم شده و به همراه روزنامه مربوط به آخرین تغییرات شرکت و روزنامه رسمی تأسیس شرکت و مدارک شناسایی مؤسسان شرکت به اداره ثبت شرکت ارسال می شوند .

 

انواع تغییرات شرکت سهامی خاص

تغییر نام شرکت سهامی خاص
بعد از ثبت شرکت سهامی خاص صاحبان گاهی به این فکر می افتند که نام شرکت را تغییر بدهند .
همان طور که در فوق ذکر کردیم ، این تصمیم در مجمع عمومی اتخاذ می شود .
تغییرات مربوطه باید مطابق با قوانین جامه صورت بگیرند .
زمانی که نام مناسبی در نظر گرفته می شود در هیئت مدیره صورتجلسه مربوطه تنظیم می شود .
این صورتجلسه به امضا رئیس هیئت مدیره می رسد و صورتجلسه اصلی به همراه لیستی از سهامداران حاضر به اداره ثبت شرکت ها فرستاده می شود .
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیش تر درباره ی ساختار هیئت مدیره به مقاله مرتبط مراجعه کنید . 
در آن جا کارشناس مربوطه مدارک را تأیید کرده و مراحل لازم برای تغییرات نام شرکت صورت می گیرد .

تغییر آدرس شرکت
بعد از این که ثبت شرکت انجام شد می توان نسبت به تغییر آدرس شرکت اقدام کرد و نیز شعبات متعددی را تأسیس کرد .
طبق بند 3 اساسنامه شرکت هیئت مدیره می توانند نسبت به تغییر آدر شرکت اقدام کنند .
در صورتی که بنا به هر دلایلی جلسه ی هیئت مدیره تشکیل نشود ، سهامداران و شرکا با تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده می توانند نسبت به اتخاذ تصمیم اقدام کنند .

تغییر موضوع شرکت
در مواقعی موضوع شرکت که همان فعالیت در زمینه های تجاری و غیر تجاری می باشد دست خوش تغییراتی می شود که منجر به کاهش و افزایش موضوع یا دگرگونی کامل آن می شود .


نقل و انتقال سهامی بین اعضا
اگر در سیستم اعضای هیئت مدیره تغییراتی صورت بگیرد و سهام شرکت بین افراد جابه جا یا واگذار می شود تغییراتی به وجود می آید که به آن ها نقل و انتقال سهامی بین اعضای شرکت می گوییم .
این اقدامات توسط مجمع عمومی فوق العاده یا هیئت مدیره به صورت نقدی و غیر نقدی صورت می گیرد .

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل فرمایید .

 

 


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.