انواع شرکت ها و تفاوت آن ها

انواع شرکت ها و تفاوت آن ها


امروزه انواع مختلفی از شرکت ها تشکیل شده اند که هریک دارای شخصیت حقوقی می باشند .
شرکت ها از لحاظ اختیارات ، میزان سرمایه ی لازم ، مسئولیت ها ، چگونگی تصمیم گیری و ... متفاوت می باشند .
از این رو ما دراین مقاله قصد داریم شما را با تفاوت شرکت ها آشنا کنیم .


طبق ماده 20 قانون تجارت شرکت ها از نظر نوع به چند دسته تقسیم می شوند :

  • نسبی
  • تعاونی
  • سهامی
  • تضامنی
  • مسئولیت محدود
  • مختلط سهامی
  • مختلط غیر سهامی

تفاوت میان شرکت ها


تصمیم گیری در شرکت ها
نحوه ی تصمیم گیری در هر یک از شرکت های فوق متفاوت می باشد .
برای مثال تصمیم گیری در شرکت های نسبی و تضامنی به صورت مشورتی و با جمع آوری آراء صورت می گیرد .
در شرکت های مسئولیت محدود تصمیم گیری به اکثریت اعضا و یا کسانی که حداق نصف سرمایه را دارند .
در شرکت های سهامی افرادی که حداقل نصف سهام را دارند و حق رأی نیز با آن ها است می توانند در تصمیم گیری شرکت کنند .
چنان چه در اولین دعوت این شروط رعایت نشود ، برای بار دوم دعوت تشکیل مجمع صادر می شود .
این بار باید با بیش از یک سوم افرادی که حق رأی دارند تشکیل شود .


محدوده ی اختیارات مدیران شرکت
در شرکت های تضامنی ، مسئولیت محدود و نسبی محدوده ی اختیارات مدیران با استفاده از اساسنامه و توافق فردی صورت می گیرد .
این اساسنامه هم در میان اشخاص ثالث و هم شرکاء اعتبار دارد .
در صورتی که اختیارات مدیران در شرکت های سهامی از طریق اساسنامه و فردی صورت می گیرید اما در مقابل اشخاص ثالث دارای اعتبار نیست .


تعیین مدیر در شرکت ها
در شرکت های سهامی خاص انتخاب مدیر توسط همه ی سهامداران و مجمع عادی صورت می گیرد .
تعداد مدیران در شرکت نباید بیش تر از 5 نفر باشد .
مدت مدیریت نیز نباید بیش تر از 2 سال باشد .
تعیین ندیر در شرکت مسئولیت محدود توسط دارندگان حداقل نصف سرمایه صورت می گیرد .


محدوده ی مسئولیت شرکا
در شرکت های تضامنی میزان مسئولیت شرکا محدوده ی خاصی ندارد و هریک مسئولیت تمامی قبوض و بدهی ها را دارند .
در شرکت با مسئولیت محدود میزا ن مسئولیت بر اساس میزان سرمایه می باشد .
در شرکت های نسبی نیز محدودیتی ندارد و بر اساس نسبت میزان سهام شریک بر کل سهام می باشد .
در شرکت سهامی نیز محدود می باشد .

میزان سرمایه ی لازم برای شرکت
میزان سرمایه ی لازم برای شرکت های مسئولیت محدود و سهامی 100 هزار تومان می باشد .
در حالی که در شرکت های سهامی خاص باید 35% سرمایه به بانک تعلق گیرد .
65% سرمایه تنها در تعهد سرمایه داران قرار می گیرد .
در شرکت های سهامی عام با پذیره نویسی انجام می شود .


میزان شریک لازم
تعداد شریک لازم برای شرکت های تضامنی ، نسبی ، مختلط غیر سهامی ، مسئولیت محدود حداقل 2 عدد می باشد .
در شرکت های سهامی خاص و مختلط سهامی حداقل 3 شریک ، در شرکت های سهامی عام حداقل 5 شریک و در شرکت های تعاونی حداقل 7 شریک نیاز می باشد .

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل فرمایید .

 


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.