اوراق مشارکت

اوراق مشارکت


بر اساس ویژگی های اوراق مشارکت می توان آن را به 4 دسته تقسیم کرد :
اوراق مشارکت زیر مجموعه اوراق بهادار می باشد که قوانین حاکم بر اوراق بهادار شامل حال اوراق مشارکت نیز می باشد .
اوراق مشارکت به دو اوراق بانام و اوراق بی نام تقسیم می شود .
این اوراق با مبلغ مشخصی منتشر می شود .
اوراق مشارکت به نوعی ضامن ورقه ی صاحب بخشی از سود محسوب می شود که حاصل پروژه ی اجرایی توسط ناشر می باشد .
این پروژه می تواند توسط شرکت یا دولت اجرایی شود و ذینفعان نیز از آن سود ببرند .


مفهوم حقوقی اوراق مشارکت

اوراق مشارکت شامل دو کلمه اوراق و مشارکت می باشد .
می دانیم مشارکت به معنای شریک و هم کار بودن در فعالیتی اقتصادی یا غیر اقتصادی می باشد .
اوراق مشارکت دلالت بر اسناد دارد .
زمانی که پروژه ای در رأس انجام قرار می گیرد اسنادی انتشار پیدا می کنند که افراد با خریداری این اسناد می توانند در سود حاصل از پروژه ی اجرایی شریک شوند .
هر برگ این اسناد نشان از سهمی دارد که از پروژه به فرد تعلق می گیرد .
این اوراق دارای اعتبار می باشند و این اعتبار مشخص کننده زمان مشارکت فرد در پروژه ی اجرایی و کسب سود حاصل می باشد .

ماهیت حقوقی اوراق مشارکت

زمانی که خریداران به خرید اوراق مشارکت می پردازند به نوعی وارد رابطه حقوقی با فروشنده شده اند .
زیرا فروشندگان با انتشاراوراق مشارکت در سرمایه گذاری های شخصت حقوقی شریک می شوند .
اوراق مشارکت مانند اوراق قرضه دارای مبلغ مشخصی می باشد و خریدار اوراق مشارکت حقی در قبال اداره امور شرکت ندارد .
اوراق مشارکت قابلیت تبدیل یا تعویض با سهام را دارد و شرکتی که اوراق مشارکت را منتشر می کند نمی تواند در آن زمان به انتشار اوراق مشارکت جدید و قابل تبدیل دیگری بپردازد .
هم چنین از طریق فروش سهام نیز نمی تواند اقدام به کم کردن آن و تقسیم کردن سرمایه بپردازد .
درباره ی تقسیم منافع ناشر اوراق مشارکت حقی در آن ندارد و زمانی که ازایش سرمایه تحقق می یابد نمی تواند اوراق مشارکت مربوط به سهام جدید را منتشر سازد .

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل فرمایید .

 


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.