تعداد اعضا و ساختار هیئت مدیره

تعداد اعضا و ساختار هیئت مدیره

 

در رابطه با تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی عام در قانون تجارت به صورت صریح پیش بینی شده است که تعداد باید حداقل 5 نفر باشد .
اما برای شرکت های سهامی خاص هیچ قانونی به تصویب نرسیده است .
طبق قانون تعداد شرکای شرکت سهامی خاص مبنی بر این که تعداد اعضای آن حداقل باید 3 نفر باشند .
نویسندگان حقوق تجارت بر این باورند که نباید تعداد اعضای هیئت مدیره نیز کم تر از 3 نفر باشند .
اما این برداشت چندان قابل قبول نمی باشد و مبنای دیگری می بایست برای قبول این باور وجود داشته باشد .

 

می توان گفت همان گونه که هیئت مدیره از یک رئیس و نائب رئیس تشکیل شده است پس اعضا نمی تواند کم تر از دو نفر باشد .
از طرفی طبق لایحه 121 و 122 قانون تجارت تصمیم گیری ها بر مبنای رأی اکثریت می باشد ، اگر تعداد اعضا دو نفر بیش تر نباشد پس لایحه مذکور خود به خود نقض می شود .
از این جهت می توان اثبات کرد که تعداد اعضای لایحه نباید از 3 نفر کم تر باشد .
در روند اداره ثبت شرکت ها تصویب هیئت مدیره 2 عضوی حتی با وجود ایجاد مشکل مورد پذیرش می باشد .
در قوانین انگلیس برای تعداد مدیر در شرکت سهامی عام حداقل دو نفر و برای شرکت سهامی خاص یک نفر را می پذیرد .

ساختار هیئت مدیره

در ابتدا اعضای هیئت مدیره به انتخاب یک رئیس و یک نائب رئیس در میان اشخاص حقیقی می پردازند .
پس بدنه ی اصلی هیئت مدیره همان رئیس و نائب رئیس می باشند .
سایر اعضای هیئت مدیره همگی اعضای عادی هیئت محسوب شده و رأی هر یک از آن ها از جایگاه یکسانی برخوردار می باشد .
مأموریت اعضای هیئت مدیره ، رئیس و نائب رئیس همگی به مدت دو سال می باشد و ظرف اتمام این مدت به پایان خواهد رسید .


گاهی مدیر عامل نیز جزو اعضای هیئت مدیره می باشد .
حتی اگر در سال دوم شخصی به ریاست یا نیابت رئیس هیئت مدیره منصوب شود نیز به مدت یک سال می تواند دارای این مسئولیت باشد .
طبق قانون اعضای هیئت مدیره قادر به عزل و نصب رئیس و نائب رئیس می باشند و حتی مجمع و اساسنامه هم نمی تواند مانعی برای این تصمیم باشند .
تمامی امورمربوط به دعوت از مجامع عمومی و هیئت مدیره بر عهده رئیس هیئت مدیره می باشد .
رئیس هیئت مدیره عضو مهمی در هیئت به شمار می آید که در صورت نبود رئیس نائب آن وظایفش را به عهده می گیرد .


اعضای هیئت مدیره را می توان به دو عضو موظف و غیر موظف تقسیم کرد .
اعضای موظف به اعضایی می گویند که به صورت تمام وقت در شرکت مشغول به کار و تلاش می بلشند .
مدیران غیر موظف به مدیرانی می گویند که تنها در جلسات شرکت می کنند و دارنده حق امضا برای اسناد و اوراق بهادار می باشند .


مدیران موظف حقوقی را از طرف شرکت به عنوان عضو قراردادی شرکت دریافت می کنند .
مدیران غیر موظف تنها حقوق مربوط به حضورشان در جلسات هیئت مدیره را دریافت می کنند .


مبلغی بابت پاداش به اعضای هیئت مدیره چه موظف و چه غیر موظف پرداخت می شود.
این مبلغ حاصل سود سالیانه از درآمد می باشد و این مقدار نباید از 10 در سودی که به سهامداران شرکت سهامی خاص داده می شود تجاوز کند .

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل فرمایید .

 

 


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.