تعریف انواع شرکت های تجاری هشت گانه

تعریف انواع شرکت های تجاری هشت گانه

واژه ی شرکت به معنی شریک شدن و با هم سهیم شدن درکاری می باشد.
در حقیقت با اجتماع دو یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی برای انجام اعمال تجاری وکسب سود را شرکت می گوییم.

1-شرکت های سهامی عام
شرکتی است بازرگانی که تعداد سهامداران آن حداقل 3 نفر است و سرمایه این نوع شرکت ها به سهام آن تقسیم شده و بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود.
در این نوع شرکت ها مسئولیت سهامداران تنها محدود به مبلغ سهامی است که دارا می باشند.
2-شرکت های سهامی خاص
شرکتی بازرگانی است که تعداد سهامداران آن حداقل 3 نفراست و سرمایه لازم از طریق موسسین شرکت تامین می شود.
مسئولیت سهامداران بستگی به مبلغ سهامی دارد که دارا می باشند.
و سرمایه ی آن به سهام تقسیم می شود.
3-شرکت با مسئولیت محدود
شرکتی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود.
در این نوع شرکت سرمایه به سهام تقسیم نمی شود و تنها مسئولیت شرکا به میزان سهامشان بستگی دارد.

4-شرکت تضامنی
این نوع شرکت دارای دو یا چند شریک می باشد که مسئولیت تضامنی دارند.
در قبال هرگونه قرضی که بیش از دارایی شرکت باشد شرکا موظف هستند آن را پرداخت کنند.
شرکت تضامنی دارای نام مخصوص تجاری می باشد.

5-شرکت مختلط غیرسهامی
شرکتی برای کارهای تجاری که دارای 1 یا چند شریک ضامن است.
این نوع شرکت دارای نام مخصوص می باشد وتقسیم سهام نیز وجود ندارد.
شریک ضامن مسئول هرگونه قرض احتمالی و دارایی شرکت است.

6-شرکت های مختلط سهامی
شرکتی است که دارای یک یا چند شریک تجاری ضامن است.
و مسئولیت افراد بسته به سهامی که دارند متوجه آنهاست.
همینطورسرمایه آن ها به صورت مساوی بین آن ها تقسیم می شود.
و دارای نام مخصوص تجاری هستند.

7-شرکت نسبی
شرکتی بین دو یا چند نفرکه مسئولیت آن ها بسته به میزان سهامشان است.

8-شرکت تعاونی
شرکتی است که تمام یا 51% از سرمایه آن از طریق اعضا در اختیار آن قرار می گیرد.
برای افزایش سرمایه ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت از طریق وام بدون بهره به آن کمک می کنند.
حالا بعد از این که به معرفی شرکت ها پرداختیم باید گفت افرادی که به جهت مالی موقعیت مناسبی دارند برای قانونی وحقوقی کردن کسب وکار خود اقدام به ثبت شرکت می کنند.
که برای هر کدام از انواع شرکت های نام برده شده مدارک و مراحل لازم را باید فراهم کرد.


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.