تعریف سهام و گواهی موقت سهام

تعریف سهام و گواهی موقت سهام


سهام به بخشی از سرمایه شرکت می گویند که بر حسب میزان مشارکت و تعهدات سهامداران به آن ها تعلق می گیرد .
در واقع سهام دارایی و مالکیت دارنده آن بر قسمتی از شرکت می باشد .
دو نوع سهام در شرکت های سهامی وجود دارد که یکی سهام عادی و دیگری سهام ممتاز می باشد .
سهام عادی نیز به دو نوع سهام بی نام وسهام با نام تقسیم می شود .


زمانی که برای سهام امتیازات و حقوق قانونی در نظر گرفته می شود سهام عادی به سهام ممتاز تبدیل می شود .
طبق مقرراتی که اساسنامه در نظر گرفته است 2 نفر باید انتخاب شوند و ورقه ی سهام را امضا کنند .
سرمایه شرکت در واقع از مجموع ارزش سهام بدست می آید و سهامداران هر یک به تنهایی صاحب و مالک بخشی از آن هستند .
به این ترتیب می توانند بدون جلب رضایت مسئولین هر طور که بخواهند برای سهام خود تصمیم بگیرند .

مواردی که در ورقه سهام درج می شوند :
نام شرکت و شماره ثبت شرکت سهامی
مبلغ سرمایه ای که به ثبت رسیده و هزینه ی پرداخته شده آن
مشخص کردن نوع سهام
مبلغ نامی سهم و هزینه ی پرداخته شده که به صورت حروف و اعداد باید درج شود .
میزان تقسیم بندی سهام که به نام هر شخص می باشد .

گواهی موقت سهام

ورقه ی اوراق سهام تا قبل از ثبت شرکت نمی تواند در اختیار سهامداران قرار گیرد .
به این منظور برای این که از حقوق شرکا پشتیبانی به عمل آید بعد از ثبت شرکت ، گواهی موقت صادر می شود .
در این گواهی تعداد سهام و مبلغ اسمی آن و همین طور هزینه ی پرداخت شده درج شده است .
اما پس از گذشت 1 سال باید ورقه ی اصلی سهام صادر شود و گواهی موقت ابطال گردد .
یعنی در بازه ی زمانی ثبت شرکت تا صدور اوراق سهام باید از گواهی موقت استفاده کرد .

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل فرمایید .

 


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.