تغییرات شرکت با مسئولیت محدود با ورود و خروج شرکای شرکت

تغییرات شرکت با مسئولیت محدود با ورود و خروج شرکای شرکت


در قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود این چنین تعریف می شود که دو یا چند نفر با هم شراکت می کنند و در جهت انجام فعالیت های تجاری و اهدافی مشترک تلاش می کنند .
در شرکت با مسئولیت محدود بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شود هر یک از شرکا به اندازه ی سهم خود از سرمایه شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند .
پس در این نوع شرکت ها هر یک از شرکا به میزان سرمایه خود مسئول تعهدات شرکت هستند و اگر قروض شرکت با میزان سرمایه شرکت پرداخت نشود شرکا مسئولیتی در قبال باقی آن نخواهند داشت .
شرکت با مسئولیت محدود برای به ثبت رسیدن باید حداقل دو نفر شریک در ابتدا داشته باشد و نقل و انتقال سهام در این نوع شرکت ها توسط ادراه ثبت اسناد رسمی صورت می گیرد .


تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

در صورتی که شرکت و اساسنامه ی شرکت که راجع به نحوه اداره امور شرکت و خط مشی های لازم نگارش شده است نیاز به اعمال تغییراتی داشته باشد با تشکیل مجمع عمومی و اختیاراتی که اساسنامه به شرکا اعطا می کند تغییرات شرکت امکان پذیر خواهد بود .
حال در زیر به تغییراتی که در شرکت با مسئولیت محدود رخ می دهد اشاره داریم :
تغییراسم شرکت
تغییر موضوع فعالیت شرکت
تغییر مکان شرکت
انتقال سهم الشرکه شرکا
افزایش و کاهش سرمایه شرکت با ورود و خروج شرکا
تغییرات اعمال شده در اساسنامه

در ادامه این مقاله به شرح تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در زمینه ی افزایش و کاهش سرمایه شرکت با ورود و خروج شرکا می پردازیم .
خاطر نشان می شوید که در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی در زمینه ی ثبت شرکت ، ثبت تغییرات شرکت و مراحل و مدارک لازم می توانید با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل کنید .

افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک جدید به شرکت با مسئولیت محدود
برای این که فردی به جمع شرکای شرکت با مسئولیت محدود بپیوندد مراحل زیر طی می شود :
تشکیل جلسه در مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای زیر آن توسط تمامی شرکای شرکت
در صورتی که جلسه ی مجمع با اکثریت اعضا تشکیل شود باید تشریفات قانونی که در اساسنامه قید شده است اجرا گردد و مدارکی که دال بر رعایتاین قوانین می باشد نیز ارائه گردد .
اگر تعداد شرکای شرکت 12 نفر یا بیش تر باشد باید هیئت نظار انتخاب شود و نام آن ها در صورتجلسه قید گردد و صورتجلسه را امضا کنند .
کپی مدارک شناسایی شرکای تازه وارد تسلیم اداره ثبت شرکت ها خواهد شد .
در آخر زیر دفاتر ثبت نیز باید امضا شود .

افزایش سرمایه شرکت بدون ورود شرکای جدید در شرکت با مسئولیت محدود
افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود بدون ورود شرکای جدید نیز همانند مورد قبلی می باشد و مراحل آن تفاوتی با زمانی که فردی به شرکا اضافه می گردد ندارد .

کاهش سرمایه شرکت با خروج شرکای شرکت
در این حالت مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود و صورتجلسه تنظیم می گردد و همانند موارد قبلی اگر تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشد باید تشریفات اجرا گردد .
تنها باید صورتجلسه توسط تمامی شرکایی که قصد خروج از شرکت را دارند امضا گردد .
اگر شرکایی که از شرکت خارج می شوند جزو هیئت مدیره باشند با ید نسبت به تنظیم صورتجلسه ای جداگانه اقدام کنند .
این کار برای انتخاب اعضای دیگری برای جایگزین شدن در هیئت مدیره از میان باقی شرکا می باشد .
در صورتی که شرکای باقی مانده نخواهند جایگزین اعضای خارج شده از هیئت مدیره شوند باید نسبت به اصلاح اساسنامه مبنی بر تعداد اعضای هیئت مدیره اقدام کنند .
شرکای خارج شده هم چنین باید نسبت ثبت خروج خود از شرکت در اداره ثبت شرکت ها حضور یابند و کارت شناسایی خود را نیز به همراه داشته باشند .

 


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.