تغییر نام شرکت سهامی خاص

تغییر نام شرکت سهامی خاص

 

نام یک شرکت توسط اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری ثبت می گردد و گاهی به دلایلی نام شرکت دست خوش تغییراتی می باشد .

اولا درباره ی انتخاب نام شرکت نکاتی باید رعایت گردد که از قبیل زیر می باشد :
نام انتخابی برای شرکت ها باید دارای 3 بخش باشد .
در فرهنگ دهخدا باید معنی و مفهوم داشته باشد .
خارجی نباشد .
طبق موازین و شئونات اسلامی انتخاب گردد .
جدید باشد و مشابه آن قبلا به ثبت نرسیده باشد .
بهتر است از اسامی خاص استفاده شود .


تاییدیه ای که برای انتخاب نام شرکت صادر شده است تنها به مدت 3 ماه انقضا دارد و بعد از آن هیچ گونه اعتباری ندارد و منقضی می گردد .
اداره ثبت شرکت ها بعد از انجام بررسی های لازم و تطابق نام انتخابی با قوانین و شرایط موجود موافقت خود را اعلام می دارد .

تغییرات شرکت سهامی خاص

طبق اساسنامه تنظیم شده توسط اعضای شرکت سهامی خاص تغییرات لازم صورت خواهد گرفت که این تغییرات عبارتند از :
تغییر آدرس شرکت
تغییر نام شرکت
تغییر موضوع شرکت
نقل و انتقال سهام
تشکیل سالانه مجمع عمومی عادی
گزینش هیئت مدیره داخلی شرکت

مراحل تغییر نام شرکت سهامی خاص

تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
امضای اعضای هیئت مدیره در زیر صورتجلسه
چاپ آگهی دعوت از سهامداران شرکت سهامی خاص در روزنامه رسمی که طبق تشریفات در نظر گرفته شده در اساسنامه برگزار می شود .
تهیه یک لیست از سهامداران حاضر در جلسه و امضای آن توسط سهامداران
ارائه اصل آگهی دعوت به اداره ثبت شرکت ها
پرداخت حق الثبت برای ثبت تغییر نام شرکت سهامی خاص

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاص فرمایید .


حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.