تفاوت شرکت مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص

تفاوت شرکت مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص

در این مقاله به ذکر تفاوت های میان شرکت های سهامی خاص و مسئولیت محدود می پردازیم .

  1. در شرکت سهامی خاص 35% سرمایه واریز می شود اما در محدود نیازی به سرمایه نیست .
  2. حداقل افراد جهت تأسیس شرکت با مسئولیت محدود 2 نفر و در سهامی 3 نفر می باشد .
  3. در شرکت ها س سهامی خاص وجود بازرس الزامی است اما در محدود اختیاری
  4. مدیران شرکت های سهامی خاص برای مدت 2 سال منصوب می شوند اما در محدود برای مدت نا محدود
  5. وظیفه شرکاء در مسئولیت محدود تا میزان سرمایه است اما در سهامی خاص هر کدام به میزان مبلغ اسمی سهام
     

مثالی از مسئولیت سهامداران در سهامی خاص


پارسا و پایا و پاشا در شرکت سهامی خاص که سرمایه آن 100.000.000 ریال و منقسم به 100 سهم 1.000.000 ریالی است به میزان ذیل شریم هم هستند .
حال این شرکت 1.000.000.000 ریال زیان به بار می آورد آیا مسئولیت شرکاء تا میزان سرمایه است یا خیر .
با توجه به این که مسئولیت شرکاء در سهامی خاص تا میزان مبلغ اسمی ایشان است نتیجتا جبران خسارت هرسه شریک فوق تا میزان مبلغ اسمی سهم ایشان می باشد .

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل فرمایید .


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.