تفاوت شرکت های اشخاص و سرمایه

تفاوت شرکت های اشخاص و سرمایه

 

شرکت های تجاری بر اساس شخصیت و اعتبار شخصی شرکا یا سرمایه ی آن ها و همین طور وظایفی مدیران و شرکا که بر اساس میزان آورده های آن ها در نظر گرفته می شود ، به دو دسته شرکت های سرمایه و شرکت های اشخاص تقسیم بندی کرد .

انواع شرکت های تجاری

شرکت های سرمایه
شرکت های سرمایه در واقع به شرکت هایی می گویند که در آن ها تنها سرمایه اهمیت دارد و هر یک از شرکا به میزان سرمایه مسئول امور و تعهدات شرکت می باشند .
از شرکت های تجاری موجود که این ویژگی را دارند می توان به شرکت های سهامی و شرکت های مختلط سهامی اشاره کرد .


شرکت های اشخاص
در شرکت های اشخاص سرمایه نقشی در اعتبار شرکت ندارد و این شخصیت شرکا می باشد که حائز اهمیت است .
اعتبار شرکت در این شرکت ها به اعتبار شخص بستگی دارد .
اشخاص ثالث برای اخذ طلب خود در صورت نیاز می توانند به شرکا مراجعه کنند و وظایف شرکا به صورت نامحدود و تضامنی است .
از شرکت های تجاری که دارای ویژگی های شرکت های اشخاص می باشند می توان به شرکت های نسبی ، تضامنی و مختلط غیر سهامی اشاره داشت .

تفاوت شرکت های اشخاص و شرکت های سرمایه

در شرکت های سرمایه اعتبار شرکت به سرمایه و سهام شرکا وابسته است و به نحوی می باشد که در برابر اشخاص ثالث به اندازه سهم خود از سرمایه موظف به پرداخت دیون آن ها می باشند .
همین طور در صورتی که به هر دلیلی مثل ورشکستگی شرکت استحقاق پرداخت دیون را نداشته باشند ، بستانکاران نمی توانند نسبت به دارایی ها ی شرکا اقدام کنند و مراجعه مستقیم به آن ها امکان پذیر نیست .
در واقع اشخاص ثالث تا میزانی که شرکا برای سرمایه پرداختی به شرکت موظف می باشند می توانند از آن ها طلب کنند و لا غیر .
این در حالی است که شرکت های اشخاص در برابر اشخاص ثالث وظیفه ای نامحدود دارند و در برابر پرداخت کلیه دیون و بدهی ها باید پاسخگو باشند .
برای مثال در شرکت تضامنی اگر شخصی 1 صد هزار ریال سرمایه در شرکت داشته باشد و بدهی شرکت بیش از این سرمایه باشد لکن ناچار به پرداخت کلیه ی آن می باشد .
در شرکت های نسبی پرداخت دیون توسط شرکا نسبی می باشد .
برای مثال اگر شخصی یک صد هزار ریال سرمایه داشته باشد یعنی 1 در صد از سهام شرکت را داراست و به میزان آن یک در صد بدهی باید ده برابر سهم الشرکه خود پرداخت نماید .
در شرکت های سرمایه تنها سرمایه شرکا یعنی اعتبار آن ها و شخصت آنان مورد توجه نیست ولی در شرکت های اشخاص اعتبار اشخاص مد نظر می باشد .
در شرکت هایس سرمایه به راحتی نقل و انتقال سهام صورت می گیرد اما در شرکت های اشخاص پیچیدگی های بیش تری وجود دارد .
به نحوی که برای انتقال سهم باید موافقت تمامی شرکا جلب شود و این کار دشواری است .
در شرکت های سرمایه شرکا در اداره امور شرکت دخالتی ندارند و اطلاعی از آن ندارند .
در حالی که در شرکت های اشخاص شرکا در اداره امور نقش به سزایی دارند .

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل فرمایید .

 


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.