ثبت اختراع بین المللی

ثبت اختراع بین المللی


امروزه یکی از مهم ترین پیش نیازهای رونق کسب و کار ، پیشرفت بازار جهانی و بین المللی ظهور ایده های نو و دستاوردهای ابتکاری می باشد .
اما این دستاوردها نیاز به حمایت و و توجه دارند .
در بسیاری از موارد اختراعات و اکتشافات فردی مورد تجاوز و استفاده سوء قرار گرفته است .
برای حل چنین مشکلی سازمان مالکیت معنوی بخشی را به حمایت از اختراعات و مالکان مخترع در نظر گرفت .
تا به این طریق بتواند در پیشرفت اختراعات یاری دهد .


قوانین مالکیت معنوی به گونه ایست که از افشای دستاوردها در مقابل رقبا و بازار هدف جلوگیری می کند .
چرا که با افشای آن مورد پیگیری و سوء استفاده قرار خواهد گرفت .

نحوه و شرایط ثبت اختراع بین المللی

ار مدارک مهم در ثبت اختراع جهانی تکمیل اظهارنامه ثبت می باشد .
این اظهارنامه شامل اطلاعاتی راجع به اختراع و وصف آن می باشد .
این اظهارنامه از طریق WIPO به اتحادیه جهانی ارسال می شود و بعد از این که بررسی های اولیه انجام شد این حق تقدم ثبت اختراع در صورت پذیرش ایجاد می شود .
با اطاعاتی که در رابطه با اختراع وارد می کنید و به توصیف آن می پردازید با همکاری WIPO با سازمان بین المللی ثبت اختراع می توانید اختراع خود را به ثبت برسانید و در بازارهای جهانی به عرضه بگذارید .
بعد از گذشت 18 ماه از اطلاعیه حق تقدم اتحادیه بین المللی اختراع مورد نظر را با اظهارنامه ارسالی از طرف مخترع افشا می کند .
این اظهارنامه به هر زبان که از جانب متقاضی ارسال شود به همان زبان نیز افشا نی شود .

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل فرمایید .

 


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.