ثبت شرکت لوتوس

مقالات و آموزش های ثبت اختراع


مدارک ثبت اختراع

مدارک ثبت اختراع

جهت ثبت اختراع نیاز به تحویل مدارکی به اداره ی ثبت شرکت ها و اداره ی مالکیت صنعتی می باشد و از جمله این مدارک:

شرایط لازم برای ثبت یک اختراع

شرایط لازم برای ثبت یک اختراع

اختراع در لغت به معنی چیزی نوانگیختن، ایجاد کردن، ساختن و از خود درآوردن است.

بهره برداری از اختراع

بهره برداری از اختراع

این عبارت در بند (ب) ماده 4 کنوانسیون پاریس به کار رفته است.

تعریف مخترع

تعریف مخترع

مخترع کسی است که اختراع کرده است. با توجه به ماده 4 ثالث کنوانسیون پاریس، مخترع محق است نامش در ورقه اختراع به عنوان مخترع قید گردد.

دوره حمایت از اختراع

دوره حمایت از اختراع

در کنوانسیون پاریس هیچ مقرراتی دراین خصوص به چشم نمی خورد. براساس ماده 33 موافقتنامه ترپس

مدت اعتبار اختراع ثبت شده

مدت اعتبار اختراع ثبت شده

کسی که مطابق قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات ، اختراع خود را در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسانده و ورقه اختراع دریافت نماید،

ورقه اختراع تکمیلی

ورقه اختراع تکمیلی

ورقه اختراع تکمیلی یرای بهبود یک اختراع اعطاء می گردد که به طور کلی از حیث مدت حمایت و پرداخت هزینه تمدید اعتبار دارای ویژگی و مقررات خاصی است.

مراحل لازم برای ثبت يك اختراع

مراحل لازم برای ثبت يك اختراع

 مراحل لازم برای ثبت يك اختراع در وب سايت اداره ثبت شرح داده شده است:  كامل كردن اظهارنامه بررسی مقدماتی 

تعریف اختراع

تعریف اختراع

هر قسم اکتشافات یا اختراع جدید د ر شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر دراین قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید ، مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت تهران به ثبت رسیده باشد .

اختراعات قابل ثبت

اختراعات قابل ثبت

تمامی مواردی که در زمینه علوم و صنعت کشاورزی در راستای بهبود و  پیشرفت وضعیت زندگی اشخاص جامعه بوده و جنبه تازگی دارد به عنوان اختراع قابل ثبت محسوب می شود

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.