ثبت اختراع

ثبت اختراع

برای این که یک مخترع بتواند از اختراع خود دفاع کند و از فواید و مزایای آن بهره مند شود می بایست آن را به ثبت برساند . واژه ی ثبت اختراع با نام های حق امتیاز و یا اندیشه ی گواه یک حق انحصاری است که در قبال ایده نوین فرد حقیقی که قرار است راهی جدید را بگشاید به آن اعطا می شود .
واژه ی ثبت اختراع به انگلیسی patent می باشد . به موجب قوانین هر کشور که متفاوت می باشد این حق انحصاری که امکان محافظت از اختراع را فراهم می کند به مدت محدودی و عموما 20 سال است .
ثبت اختراع از نظر سازمان جهانی مالکیت معنوی
اختراع به معنی فرآیندی است که راهی نوین را برای انجام یک عمل می گشاید . یعنی یک راه حل فنی جدید برای انجام عمل فنی جدید . این حق امتیاز باید سه ویژگی تازگی ، نوآوری و سودمندی را دارا بوده تا به عنوان حق امتیاز شناخته شود .

نوآوری
اختراع به ثبت رسیده نباید به گونه ای باشد که برای یک فرد با دانش میانگین در همان کشور به ثبت رسیده واضح باشد .
تازگی
اختراع مورد نظر باید از نظر جدید بودن به اثبات برسد و تا زمان ثبت نباید مطرح و یا در حال استفاده و همین طور مکتوب باشد .
سودمندی
مخترع باید ثابت کند که اختراعش قابلیت تبدیل به فرآیند و یا محصول را داراست .
دارنده ی اختراع می تواند بر اساس دارا بودن حق اختراع لیسانس بهره برداری از ایده ی خود را به دیگران بدهد .اگر کسی اختراع خود را بفروشد دیگر حقی نسبت به اختراعش ندارد .

 


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.