ثبت تغییر آدرس شرکت

ثبت تغییر آدرس شرکت


مراحل ثبت تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود
ابتدا مجمع عمومی جلسه ای تشکیل می دهند و صورتجلسه ای مبنی بر تغییر آدرس شرکت تنظیم می کنند .
این صورتجلسه باید به امضای همه ی شرکا برسد و مقدار سهام آن ها نیز باید در آن قید شود .


برای حالتی که تعداد شرکا زیاد است طبق ماده 109 قانون تجارت یک هیئت نظارت تشکیل می شود .
اسامی آن ها در صورتجلسه ذکر می شود و آن ها این صورتجلسه را امضا می نمایند .
این صورت جلسه به وسیله اعضای شرکت یا وکیل رسمی تا حداکثر 1 ماه زمان دارد به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود .
اگر اختیار تغییر آدرس به هیئت مدیره داده شود ، در این صورت هیئت مدیره باید یک صورت جلسه مبنی بر تغییر آدرس و مکان مورد نظر تنظیم کند و اگر تغییر آدرس از شهرستانی به شهرستان دیگر صورت بگیرد باید پرونده به آن جا ارسال شود .


مراحل تغییر آدرس شرکت سهامی
تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه مربوط به موضوع که توسط هیئت رئیسه امضا شده باشد .
باید تشریفات دعوت رعایت شود که این امر طبق قوانین تجارت و اساسنامه شرکت صورت می گیرد .
اگر اختیار تغییر آدرس به هیئت مدیره داده شود تنظیم صورتجلسه مربوط به تغییر آدرس و در صورت تغییر آدرس از شهرستان به شهرستان باید این مدارک به آن جا ارسال شوند .


برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین سایت لوتوس تماس حاصل فرمایید .

 


حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.