ثبت تغییر در حق امضای شرکت

ثبت تغییر در حق امضای شرکت


کسانی مجاز به حق امضا می باشند که در جلسه ی هیأت مدیره انتخاب شوند و این حق به آن ها داده می شود که چک ها و سفته ها و قراردادها و اوراق بهادار را امضا کنند .
این حق را یک یا چند نفر می توانند داشته باشند .


همه ی اعضای هیأت مدیره باید رضایت خود را از انتخاب شخص دارنده حق امضا اعلام کنند .
حق امضا هم باید در صورت جلسه مؤسس و هم باید در اوراق شرکت عنوان شود و به امضای همه ی اعضای هیأت مدیره برسد .
چنانچه اعضا تصمیم به تغییر صورت جلسه بگیرند این موضوع را باید در مجمع عمومی فوق العاده مطرح کنند و در جلسه هیأت مدیره به امضای همه برسانند .


مدارک مورد نیاز جهت تغییر حق امضا شرکت


کپی آگهی تأسیس
کپی روزنامه رسمی
کپی مدارک شناسایی تمامی اعضا
کپی تغییرات پایانی شرکت


برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل فرمایید .


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.