ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی به شرکتی گفته می شود که از عنوان خاصی تشکیل شده است و برای انجام فعالیت های تجاری مابین دو یا چند نفر اعضاء با مسئولیت تضامنی شکل می گیرد.

در صورتیکه سرمایه ی شرکت برای پرداخت بدهی و وام ها، به میزان مورد نیاز نباشد، شرکاء مسئولیت پرداخت این بدهی ها را برعهده دارند.
چنانچه افراد در مابین خود هر قرار دیگری در رابطه با این موضوع گذاشته اند، غیرقانونی تلقی می شود.
برخلاف شرکت های سرمایه که اصالتشان باتوجه به میزان سرمایه شرکت است، در شرکت های تضامنی، به میزان اعتبارشان بستگی دارد.
از این رو در شرکت های تضامنی، تمامی شرکا، مسئولیت تعهدات شركت را برعهده دارند.
شرکا، چه در انجام معامله دخالت داشته باشند یا نه، در تمام امور و تعهدات شرکت مسئول هستند.
بنابه این دلایل، شرکت تضامنی اکثراً بین فامیل یا اقوام نزدیک مانند پدر و پسر یا برادران، تاسیس می شود.
جهت ثبت شرکت تضامنی اخذ مجوز از بانک مرکزی الزامی میباشد .
شرکت های تضامنی اغلب، ارتباط مستقیم با پول را دارند، مانند شرکت های صرافی.

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.