ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص، یکی از انواع شرکت های سهامی می باشد که برای ایجاد آن به حداقل سه نفر اعضاء نیاز است.

در شرکت های سهامی خاص، سرمایه به تعداد سهام تقسیم می شود.
ویژگی شرکت های سهامی خاص در زیر شرح داده شده است:

  • شرکت های سهامی خاص، دارای حداقل سه نفر سهامدار می باشند.
  • تعداد بازرسین در این شرکت ها حداقل دو نفر می باشد.
  • در شرکت های سهامی خاص، محدودیت مبلغ اسمی سهم وجود ندارد.
  • در شرکت سهامی خاص، برخلاف شرکت های سهامی عام، سهام شرکت، درخور عرضه در بورس نمی باشد.
  • این شرکت ها، دارای اصولی همچون: اساسنامه، مجمع عمومی، هیئت ‌مدیره، مدیرعامل، بازرس و.. می‌باشد.
  • در شرکت سهامی خاص، هنگام ثبت شرکت نیاز به افتتاح حساب می باشد.
  • حداکثر مدت زمان تصدی مدیران در این شرکت ها، به مدت زمان دو سال است.


حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.