ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

ثبت شرکت مختلط غیر سهامی


در قانون تجارت با تلفیق برخی ویژگی های شرکت های سهامی ، تضامنی و مسئولیت محدود شرکت های جدیدی تشکیل می شوند .
این شرکت ها به دو نوع شرکت مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی تقسیم می شوند .
این شرکت ها دارای حداقل دو شریک و دو گروه سهامدار می باشد که مسئولیت حقوقی یکسانی ندارند و از این نظر با شرکت های تجاری دیگر متفاوت می باشند .


حال به عنوان تعریفی از شرکت مختلط غیر سهامی می توان چنین گفت که شرکت مختلط غیر سهامی با نام مخصوصی دارای یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود می باشد .
در شرکت مختلط غیر سهامی انتشار سهام وجود ندارد .
مسئولیت بدهی ها و قروض با شریک ضامن می باشد .
شرکت مختلظ عیر سهامی دارنده تمامی حقوق و تکالیفی است که بر عهده اشخاص حقوقی دیگر قرار دارد .

ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

در نام گذاری شرکت باید اسم حداقل یکی از شرکای ضامن و عبارت مختلط غیر سهامی قید شود .
در امور اداری مربوط به ثبت شرکت مختلط غیر سهامی حتما باید شرکتنامه تنظیم شود .
تنظیم شرکتنامه نیز طبق اصولی که در شرکت های تجاری دیگر وجود دارد صورت می گیرد .

ارتباط شرکا با هم طبق روابطی می باشد که در اساسنامه و شرکتنامه ذکر شده است .
طبق حدود مسئولیت هایی که در شرکت های تضامنی بر عهده شرکا می باشد ، در شرکت های مختلط غیر سهامی نیز به این صورت می باشد .
یعنی شرکای ضامن دارای مسئولیتی مشابه شرکای شرکت تضامنی هستند .
اما در مورد وشایف شریک با مسئولیت محدود باید گفت که در اداره امور شرکت هیچ داخالتی ندارد .
در صورتی که شریک با مسئولیت محدود معامله ای را انجام دهد به عنوان شریک ضامن شناخته می شود .
مگر این که در صراحتا اعلام کند که معامله را به عنوان وکیل شرکت انجام دهد .

شریک با مسئولیت محدود می تواند از امور شرکت با خبر شود و برای خود از دفاتر واسناد خلاصه ای تهیه کند و نظارت مستقیم برای آن بلا مانع می باشد .
هم چنین درباره ی واگذاری سهم الشرکه ی خود به اشخاص ثالث باید با شرکای دیگر مشورت کند و بدون اطلاع حق چنین کاری را ندارد .
در صورت واگذاری این حق به اشخاص ثالث بدون اجاره دیگران ، حق دخالت و تصرف در امور شرکت با اشخاص ثالث نخواهد بود .

هم چنین بخوانید !

شرکت مختلط سهامی و شرایط تشکیل آن

تعریف شرکت مختلط سهامی 

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل فرمایید .

 


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.