ثبت شرکت نسبی

ثبت شرکت نسبی


در این مطلب به تعریف شرکت نسبی و نحوه ثبت شرکت نسبی می پردازیم .
شرکت نسبی یکی از انواع شرکت های تجاری و از نوع شرکت های اشخاص می باشد .
این شرکت تنها در ایران به رسمیت شناخته می شود و در کشورهای اروپایی وجود ندارد .
در ماده 183 قانون تجارت شرکت نسبی را این گونه تعریف کرده اند که ؛ شرکت نسبی شرکتی است که بین دو یا چند نفر با نام خاصی تشکیل می شود و هدف آن انجام امور تجاری می باشد .
در این شرکت ها مسئولیت و وظایف هر یک از شرکا در قبال امور شرکت به میزان سرمایه ای است که مالک آن می باشند .


برای تشکیل شرکت نسبی بایستی سرمایه اولیه تمام و کمال پرداخت گردد .
همین طور سهم الشرکه غیر نقدی نیز باید به اداره ثبت شرکت تحویل داده شود .
زمینه ی تشکیل شرکت نسبی تنظیم اساسنامه و شرکتنامه و پرداخت کامل سرمایه نقدی و تسلیم سرمایه غیر نقدی می باشد .
باید مقررات و خط مشی های لازم برای اداره امور شرکت در اساسنامه و شرکتنامه عنوان گردد و عدم پرداخت سرمایه اولیه مانع تشکیل شرکت می باشد .

شرایط مهم برای تشکیل شرکت نسبی

حداقل حضور دو شریک الزامی است .
پرداخت کل سرمایه مجاز در زمان تشکیل شرکت و ارزیابی و تحویل سرمایه غیر نقدی
در نام گذاری شرکت آوردن عبارت نسبی و حداقل نام یکی از شرکا الزامی است .

توجه :
موضوع شرکت نسبی باید تجاری باشد و امور غیر تجاری در قلمرو شرکت نسبی نمی گنجد .
مدارک لازم جهت ثبت شرکت نسبی
تنظیم و تکمیل دو برگ شرکتنامه ، اساسنامه و تقاضانامه که مهر و امضای اعضای شرکت را دارا باشد .
وارد کردن حداکثر 5 نام به ترتیب اولویت در فرم تعیین نام
اگر فعالیت شرکت نیاز به اخذ مجوز دارد باید اصل آن تهیه و در زمان ثبت شرکت نسبی به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد .
اگر تعداد شرکای تشکیل دهنده شرکت بیش از 12 نفر بود ، اصل مدارک شناسایی همه ی شرکا ، مدیران و هیئت نظار با تصویرشان باید ارائه گردد .
تهیه اصل گواهی سوء پیشینه کیفری هیئت مدیره و مدیران عامل
دو برگ از صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس که دارای امضای آنان باشد .
دو برگ صورتجلسه هیئت مدیره به همراه امضای آنان
اگر ثبت شرکت به وسیله وکیل صورت گیرد باید اصل وکالتنامه را ارئه کند .

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل فرمایید .

 


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.