ثبت شرکت هلدینگ و مدارک آن

ثبت شرکت هلدینگ و مدارک آن

هر شرکت سهامی که از شرکت های زیرمجموعه تشکیل شده باشد و کنترل آن شرکت ها، به صورت مستقیم تحت نظر مدیر شرکت و هیئت مدیره ی شرکت اصلی باشد، شرکت هلدینگ نام دارد.

شرکت هلدینگ سهام چندیدن شرکت را دربرمی گیرد.
برای ثبت شرکت هلدینگ، لازم است کلمه ی هلدینگ قبل از نام شرکت بکار برده شود.
شرکت هلدینگ نیاز به مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار دارد.
حداقل میزان سرمایه ی مورد نیاز برای ثبت شرکت هلدینگ سهامی خاص، پنجاه میلیارد ریال و برای ثبت شرکت هلدینگ سهامی عام صد میلیارد ریال می باشد.
مدارک لازم ثبت شرکت هلدینگ
• ارائه ی آگهی تاسیس شرکت اصلی یا مادر
• نامه نمایندگی صادر شده از شرکت مادر برای ثبت شرکت هلدینگ
• کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه سایر سهامداران حقیقی یا حقوقی شرکت مادر
• کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه اعضای هیات مدیره شرکت هلدینگ
• گواهی عدم سوء پیشینه برای نماینده شرکت مادر و اعضای هیئت مدیره و بازرسین شرکت


حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.