ثبت شرکت لوتوس

مقالات و آموزش های ثبت طرح صنعتی


طرح صنعتی چیست؟

طرح صنعتی چیست؟

طرح صنعتی به شکل ظاهری یک کالا یا محصول گفته می شود. بنا به این تعریف طرح صنعتی می تواند ویژگی سه بعدی مانند شکل ظاهری یک کالا یا ویژگی دوبعدی مانند

ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی

یکی از شرایط ثبت طرح صنعتی همانند اختراع این است که جدید باشند. به عبارت دیگر طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید باشد،

مالکیت صنعتی

مالکیت صنعتی

این اصطلاح در بند (3) ماده 1 کنوانسیون پاریس مورد استفاده قرار گرفته است.

حقوق مالکیت صنعتی

حقوق مالکیت صنعتی

دفتر بین المللی علائم را که برای  آنها طبق ماده یک تشکیل پرونده داده شده است بلافاصله به ثبت خواهد رساند.

دعوی نقص طرح صنعتی

دعوی نقص طرح صنعتی

مالک طرح صنعتی پس از ثبت، حق بهره برداری از آن را دارد و اشخاص دیگر صرفاً با موافقت او می توانند از طرح صنعتی بهره برداری نمایند.

قوانین طرح صنعتی

قوانین طرح صنعتی

جزئی از قوانین و مقررات طرح صنعتی این است که در صورت کپی برداری می توان ادعای ضرر و زیان و توقیف اموال تولید شده پیروه قانون نمود. ثبت شکل محصول یا همان طرح صنعتی به دو شکل صورت می گیرد :

ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی در ایران به شکل ظاهری محصول، که دارای طراحی و نو آوری در ظاهر کالا (بدون در نظر گرفتن کاربری محصول ) گفته می شود.

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.