ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی در ایران به شکل ظاهری محصول، که دارای طراحی و نو آوری در ظاهر کالا (بدون در نظر گرفتن کاربری محصول ) گفته می شود.

ثبت طرح صنعتی در اداره کل مالکیت های صنعتی زیر نظر قوه قضائیه صورت می گیرد.
کلیه محصولاتی که شکل ظاهری آنها تفاوتی با دیگر محصولات موجود در بازار داشته باشد و دارای ویژگی هایی مانند نوآوری در شکل و ظاهر محصول بدون در نظر گرفتن کاربری محصول بوده و محصولاتی که دارای اصالت در ساخت بوده می توان ثبت و سند انحصاری کردن محصول را دریافت نمود، که پیرو صدور گواهی ثبت میتوان از قوانین و مقررات حمایتی قوه قضائیه برای جلوگیری از کپی رایت شدن طرح صنعتی بهرمند شد


حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.