جواز کسب

جواز کسب


برای راه اندازی یک کسب وکار در اکثر مواقع نیاز به کسب مجوز می باشد .
در واقع نخستین مرحله برای ورود به این راه دریافت پروانه کسب می باشد .
این پروانه مجوزی است که امکان دایر کردن یک واحد صنفی را ایجاد می کند و بدون آن فعالیت ها غیر قانونی تلقی می شوند .

واحد صنفی چیست ؟
هر شخصی که فعالیت صنفی انجام می دهد فرد صنفی می گوییم .
فعالیت های صنفی عبارت است از :
تولید
فروش
خدمات
توزیع
تبدیل
خرید


پروانه کسب
به جوازی می گویند که برای کسب و کاری که در مکان مشخصی آغاز می شود به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی اعطا می شود .
شرایط پروانه کسب موقت
این پروانه تنها برای مدت 1 سال صادر می شود و یک بار اتفاق می افتد .


پروانه تخصصی
برخی از مشاغل به دلیل داشتن فعالیت های فنی و تخصصی به جز پروانه کسب باید پروانه تخصصی را نیز دریافت کنند که این پراونه توسط افراد ذی صلاح صادر می شود .
راه های دریافت پروانه کسب
کارهای اداری
رفتن به اتحادیه مرتبط با کسب وکار
تحویل دادن تقاضانامه کتبی
گرفتن رسید


کارهای مربوط به اتحادیه
15 روز زمان برای اتحادیه در نظر گرفته می شود که در این مدت باید مخالفت یا موافقت خود را با اعطای جواز مشخص کند .
اگر اتحادیه دراین مدت اعلام نظر نکرد به منزله ی قبول درخواست متقاضی تلقی می شود .


مراحل بعد از قبول درخواست
مدارک لازم جهت تحویل به اتحادیه به مدت 3 ماه باید آماده و تکمیل شود .
دادن مدارک به اتحادیه
15 روز زمان نیز برای اعطای جواز توسط اتحادیه ، در نظر گرفته می شود .


منتقل کردن پروانه کسب


در شرایطی که دارنده ی جواز بخواهد مکان کسب خود را به دیگری واگذار کند ، باید درخواستی کتبی به اتحدیه بدهد .
در صورت قابل قبول بودن شخص معرفی شده برای دریافت جواز از طرف اتحادیه و در نظر گرفتن مقررات پروانه کسب جدیدی را برای شخص جدید صادر می کند .
در صورت انتقال جواز کسب می بایست از اتحادیه قبلی نیز استعلام و تسویه حساب انجام گیرد .
اگر اتحادیه قبلی در طول 15 روز پاسخی به در خواست استعلام نداد به منزله موافقت می باشد .


در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل فرمایید .


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.