حقوق و تعهدات شرکا در شرکت

حقوق و تعهدات شرکا در شرکت

هر یک از شرکا به هر میزانی که سهم الشرکه در شرکت دارند، این اختیار را دارند که سهم الشرکه خود را به فرد دیگری واگذار یا منتقل یا کنند. در صورتیکه شرکت نصف میزان سرمایه خود را از دست دهد، هر کدام از شرکا می توانند درخواست انحلال شرکت را از دادگاه داشته باشند. ولی با در نظر داشتن اینکه دادگاه دلایل وی را برای انحلال کافی و مورد قبول بداند. و همین طور شرکای دیگر، برای خارج شدن شخص مورد نظر از شرکت، موافق با دادن سهم الشرکه وی باشند. از دیگر حقوق شرکا در شرکت، استفاده از سود و زیان شرکت و  بازگرداندن سهم الشرکه می باشد.


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.