خصایص شرکت های تجاری

خصایص شرکت های تجاری


تشکیل یک شرکت تجاری به این صورت است که دو یا چند نفر با قرار دادن سرمایه ی اکتسابی خود طی سال ها تلاش و کوشش برای انجام هدفی مشترک یک واحد را تشکیل می دهند .
در این صورت سود و زیان حاصل از فعالیت های تجاری را بین خودشان تقسیم می کنند .
زمانی که یک شرکت تجاری تشکیل می شود سرمایه های هر یک از افراد در انحصار شرکت یا به اصطلاع یک شخصیت حقوقی قرار خواهد گرفت .
ویژگی های شرکت های تجاری که آن ها را از شرکت های مدنی متمایز می کند .


به وجود آمدن حقوق و وظایف مستقل از شرکاء
زمانی که یک شرکت تجاری ایجاد می شود ، تکالیف این شخصیت حقوقی مستقل از تکالیف شرکای آن خواهد بود .
یعنی دارندگان سرمایه و شخصیت حقوقی می توانند به موازات هم و مستقل از هم از حقوقی اجتماعی بهره مند شوند .
برای مثال یک شخصیت حقوقی و هر یک از سهامداران می توانند دارای فعالیت های تجاری یکسانی باشند .

استقلال مالی
با تشکیل شرکت تجاری و انتخاب مدیران آن توسط قانون تجارت و یا اساسنامه ، شرکا حق دخالت در امور اجرایی شرکت را ندارند .
تنها می توانند به نظارت بر امور از طریق مجمع عمومی ، بازرس قانونی و مراجع قضایی صورت می گیرد .

مکان قانونی
طبق ماده 590 قانون تجارت برای تشکیل شرکت به یک مکان مشخص و قانونی نیاز است که در در دسترس باشد و برای کلیه امور مهم و قانونی به این مکان مرکزی مراجعه می شود .

تابعیت شرکت های تجاری
برای شرکت های تجاری موضوع تابعیت شرکت در هر کشور دارای قوانین متفاوتی می باشد .
برای تعیین آن معیارهای مختلفی وجود دارد .
قانون موجود در ایران برای تعیین تابعیت شرکت این است که تابعیت شرکت متعلق به کشوری است که مرکز اقامتگاه و اداره امور آن در آن کشور باشد .
برای مثال شرکتی که مرکز اقامتگاه آن در ایران باشد دارای تابعیت ایران خواهد بود حتی اگر عملیات آن در کشور خارجی صورت گیرد .

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل فرمایید .

 

 

 

 


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.