درباره ی شرکتنامه

 درباره ی شرکتنامه


یکی از مدارکی که در ثبت شرکت های اشخاص یعنی شرکت های نسبی ، تضامنی و مسئولیت محدود لازم می باشد شرکتنامه است .
این مدرک در هنگام اقدام به ثبت شرکت های اشخاص تحویل اداره ثبت شرکت ها داده می شود .


شرکتنامه شرکت
شرکتنامه قراردادی رسمی است که بین شرکا نوشته می شود و طبق قانون تجارت برای ثبت شرکت اشخاص تنظیم می شود .
این قرارداد قبل از تشکیل شرکت منعقد می شود .

تنظیم این قرارداد در خصوص موارد زیر است :
هدف از ایجاد شرکت
چارچوب فعالیت شرکت
ترکیب شرکای شرکت
وظیفه ی شرکای شرکت

بعد از این که شرکتنامه تنظیم شد اقدام به نوشتن اساسنامه می نمایند .
کلیه ی مواردی که در شرکتنامه نوشته شده است در اساسنامه نیز به آن پرداخته می شود .
در واقع شرکتنامه خلاصه ای از اساسنامه است .

نحوه تنظیم شرکتنامه شرکت
برای تنظیم شرکتنامه قاعده خاصی در قانون تجارت وجود ندارد .
در قانون تنها برای 3 شرکت لزوم تنظیم شرکتنامه وجود دارد .
برای همین تنظیم شرکتنامه از استنباط قوانین به وجود می آید .

9 مورد از مواردی که در شرکتنامه قید می شود :


نام شرکت
نوع شرکت
اقامتگاه شرکت
نوع شرکت
موضوع فعالیت شرکت
مشخصات شرکا
سهم هر یک از شرکا
انتخاب مدیران
مدت فعالیت و انحلال شرکت
نوع سرمایه شرکت

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل فرمایید .

 


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.