سرمایه خارجی برای ثبت شرکت خارجی

سرمایه خارجی برای ثبت شرکت خارجی


هر شرکتی به هر نوعی که باشد برای این که به ثبت برسد نیاز به سرمایه دارد .
شرکت های خارجی برای این که به ثبت برسند نیاز به سرمایه خارجی دارند .
حال ممکن است این سوال به ذهن شما برسد که سرمایه ی خارجی چیست ؟
سرمایه خارجی در واقع به وجوه نقدی و غیر نقدی که توسط سرمایه گذاران خارجی وارد کشور می شوند می گوییم .


سرمایه خارجی شامل موارد زیر می باشد :

مواردی که به صورت ارز قابل قبول از طرف بانک مرکزی ایران باشد و از کشور خارجی وارد خاک ایران شود .
خودرو و وسایل و ابزار آن
موارد اولیه ، وسایل کمکی و قطعات یدکی
علائم تجاری ، اختراع و خدمات تخصصی
سودی که از طریق سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی بدست می آید .
و موارد دیگری که از نظر هیئت دولت مورد پذیرش باشد .

طبق قانون تجارت سرمایه ای می تواند شامل قوانین سرمایه گذاری در قانون تجارت باشد که وارد خاک کشور شود .
برای مثال ، سرمایه ای که وارد خاک ایران نشود حتی اگر هیئت سرمایه گذاری هم مورد پذیرش قرار دهد از نظر قانون برای ثبت شرکت خارجی قابل قبول نیست .
هم چنین چنین سرمایه ای نمی تواند هیچ گونه مسئولیتی برای کشور پذیرنده ایجاد کند .
سودی که سرمایه گذار از طریق سرمایه خارجی بدست می آورد نیز به عنوان سرمایه خارجی شناخته می شود .
در واقع سرمایه گذار نی تواند سود حاصل را به عنوان سرمایه خارجی در ایران استفاده کند و سرمایه گذاری کند که به این سرمایه مورد استفاده سرمایه خارجی می گوییم .
برای وجوه نقدی که وارد ایران می شوند طبق قانون باید به ارز قابل تبدیل باشند و همین طور بانک مرکزی مورد پذیرش قرار دهد .
پول وارد شده حتما باید به صورت ارز باشد و در قابلیت تبدیل به ریال را داشته باشد .
و هنگامی که سرمایه گذار خارجی از پول به صورت ریال در کشور ایران استفاده کرد هنگام خروج باید سود و سرمایه حاصل را به صورت ارز خارج کند .

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل کنید .

 


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.