شخصیت حقوقی و تاریخچه پیدایش آن

 شخصیت حقوقی و تاریخچه پیدایش آن

 

هر شخص یا به عبارت هر انسانی زمانی که پا به این دنیا می گذارد دارای یک سری حقوق می باشد که رفته رفته این حقوق افزایش یافته و نیز در برابر آن ها وظایفی را عهده دار باید شد .
هر موجودی غیر از انسان دارای هیچ حقی نیست ، بنابراین تکالیفی نیز نمی تواند داشته باشد .
حال در شرایطی معین و به دلایل خاصی تعدادی از این اشخاص در کنار هم قرار گرفته و یک مجموعه را تشکیل می دهند .
این مجموعه را شخصیت حقوقی می نامند .
هیچ یک از ویژگی ها و شخصیت اشخاص با حقوقی که به مجموعه ی آن ها اضافه می شود ارتباطی ندارد .
برای مثال می توان به شهرداری اشاره داشت که از مجموعه ای از اشخاص و مردم شهر تشکیل شده است .
اما در انجام تکالیف خود وابسته به شخصیت هیچ یک از مردم شهر نیست .


به وجود آمدن هر پدیده ای در راستای رفع نیاز می باشد .
برای مثال ممکن است جمعی مشاهده کنند که در منطقه ی خود نیاز به یک واحدی است که مردم ب تحصیل زبان های خارجه و مکالماتشان رونق دهند .
بنابراین جمعی با همکاری و سرمایه های لازم به هم می پیوندند و شرکت یا مؤسسه ای را
برقرار می کنند .
در پی شخصیت هر یک از اشخاص این مجموعه و تشکیلات دارای وظایف و حقوقی می شود که در راستای نیاز مردم را نیز برطرف می کند .
هر یک از افرادی که در این مجموعه فعالیت می کنند برای پیشبرد اهداف این شخصیت حقوقی تلاش می کنند .
در واقع شخصیت حقوقی به وجود آمده می تواند خود معاملاتی انجام دهد ، کسب درآمد کند ، دارایی داشته باشد و مانند هر انسانی حیات داشته باشد .

تاریخچه شخصیت حقوقی

در گذشته به شیوه هایی آشنا از این مهم استفاده می شد گرچه نام آن به این شکل شناخته شده نبود اما کم و پیش مشاهده می شود که وجودداشته است .
برای مثال پادشاه مملکتی برای آبادانی و رشد مردم کشورش دست به معاملاتی می زد و دارایی های او متعلق به مردم سرزمینش بود و به صورت ارثی به بازماندگانش نمی رسید .
حتی در سرزمین رم نیز شخصیت حقوقی وجود داشته است .
در حقوق اسلام نیز وجود شخصیت حقوقی در مواردی مثل بیت المال ، مساجد و ... مشاهده شده است که در آن متصدیان و کارگزاران معاملاتی انجام می دادند .
ایران در سال 1303 -1304 با عنوان شخصیت حقوقی آشنا شد .

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل کنید .

 


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.