شرایط لازم برای ثبت یک اختراع

شرایط لازم برای ثبت یک اختراع

اختراع در لغت به معنی چیزی نوانگیختن، ایجاد کردن، ساختن و از خود درآوردن است.

سازمان جهانی مالکیت فکری می گوید: «اختراع به معنی ایده یک مخترع است بطوریکه عملاً برای یک مشکل خاص در زمینه فناوری راه حل ارائه می کند»
همچنین این سازمان، پتنت را حقی انحصاری که درقبال اختراع انجام شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می‌شود تعریف می کند. با توجه اعطای حق انحصاری به مالک پتنت، لازم است معیارهای مشخصی در نظر گرفته شود تا براساس این معیارها درباره پتنت شدن یک اختراع قضاوت کرد و به افرادی که اختراع آنها واجد شرایط لازم است این حق انحصاری اعطا شود.
بر این اساس تمام اختراعات قابلیت ثبت و پتنت شدن را ندارد و برای اینکه اختراعی قابلیت پتنت شدن داشته باشد باید ویژگی های لحاظ شده در قوانین ثبت اختراع را داشته باشد.
شرایط لازم برای پتنت شدن یک اختراع را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
دسته اول که شرایط اساسی می باشد، مربوط به ویژگی های خود اختراع بوده و معمولا شرایط پتنت شدن (patentability) نامیده می شود.
این شرایط عبارتند از:

  •  «الزام موضوع مناسب» یا «الزام موضوع قابل پتنت»
  •  «الزام سودمندی» یا «الزام کاربردپذیری صنعتی»
  • «الزام نوآوری»
  •  «الزام غیربدیهی بودن» یا «الزام گام ابتکاری».
  • دسته دوم الزاماتی است که در زمینه آماده سازی تقاضانامه ثبت این اختراع باید رعایت شود.

این الزامات که شرایط رسمی هم نامیده می شود، دربرگیرنده:

  • الزام اولویت در ثبت
  • الزام افشای کامل
  •   الزام زمانی
  •  الزام اختراع واحد است.


حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.