شرکت تعاونی

شرکت تعاونی


از دیگر شرکت های تجاری می توان شرکت های تعاونی را نام برد که با هدف بهبود وضع اقتصادی شرکاء و رسیدگی به نیازهای مربوط به آن هاست .
در واقع شرکت تعاونی در میان اشخاص حقیقی تشکیل می شود .


وظیفه ی آن امور مربوط به تولید و توزیع در جهت اهداف واضح این شرکت می باشد .
در شرایطی که تورم و کاهش درآمد و گرانی فشار زیادی بر اقشار ضعیف و بدون درآمد وارد می کند ، شرکت های تعاونی با تولید و ارائه خدمات رفاهی آن ها را تحت پوشش قرار می دهد .
البته کسب سود و رفع نیاز مادی برای شرکت های تعاونی به نوعی جزو اهداف فرعی می باشد .
یاری رساندن از طریق اقلام و اجناس به هر قشر ضعیف می باشد .
برای مثال شرکت های تعاونی که برای فروش اجناس ارزان قیمت با کیفیت خوب تشکیل می شوند تا به افراد کم بضاعت کمک رسانی کنند .
یا شرکت های تعاونی که در راستای کمک به کشاورزان برای تهیه مواد اولیه کشاورزی و رشد کسب وکارش آن ها


تشکیل شرکت های تعاونی


شرکت های تعاونی به صورت شرکت های سهامی تشکیل می شوند .
تشکیل این نوع شرکت بر طبق قوانین اساسنامه انجام می گیرد .
ممکن است تشکیل شرکت تعاونی طبق قواعد شرکت های سهامی باشد یا اصولی که شرکاء در نظر می گیرند .


برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل فرمایید .


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.