شرکت هلدینگ و انواع آن

شرکت هلدینگ و انواع آن


شرکت هلدینگ شرکتی است که دارنده ی بیش از 50% شرکت دیگری می باشد .
در واقع این شرکت یک نوع شرکت سهامی است .
این شرکت دارای نام های متعددی می باشد .
از جمله این نام ها می توان به شرکت مالک ، شرکت مادر ، شرکت کنترل کننده ، شرکت دارنده سهام اشاره کرد .


انواع شرکت هلدینگ

  1. شرکت هلدینگ محصولی :
    این نوع شرکت به گونه ای است که در آن تمامی شرکت ها یک نوع محصول را تولید می کنند .

  2. شرکت هلدینگ زنجیره تأمین :
    این نوع شرکت ها برای رسیدن به هدفی مشترک فعالیت های گوناگونی انجام می دهند .

  3. شرکت هلدینگ مختلط :
    این نوع شرکت ها از شرکت هایی تشکیل شده اند که فعالیت های متفاوت انجام می دهند .
  4. نوع دیگری از شرکت هلدینگ مربوط به شرکت هایی است که از یک شرکت بزرگ تر ایجاد شده اند .

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل کنید .


حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.