طرح صنعتی چیست؟

طرح صنعتی چیست؟

طرح صنعتی به شکل ظاهری یک کالا یا محصول گفته می شود. بنا به این تعریف طرح صنعتی می تواند ویژگی سه بعدی مانند شکل ظاهری یک کالا یا ویژگی دوبعدی مانند

 خطوط و رنگ هایی که در یک کالا بکار برده می شود، و یا حتی ترکیبی از این دو مورد را شامل شود.

طرح صنعتی دایره ی گسترده ای از محصولات خانگی، اداری، غذایی، فنی،پلاستیکی، الکتریکی و...را در برمی گیرد. به بیانی دیگر، طرح صنعتی شامل آن چیزی می باشد که باعث منحصر به فرد بودن و جذابیت در یک کالا یا محصول می گردد.

طرح صنعتی ارزش یک محصول را مشخص می نماید. از این رو انتخاب یک طرح مناسب از اهمیت بسزایی برخوردار است.


حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.