فواید ثبت برند

فواید ثبت برند

زمانیکه برای خود برند یا نام تجاری و لوگو انتخاب می کنیم، در واقع قصد ما از انتخاب و ثبت برند یا نام تجاری، لوگوو ..جلوگیری از سواستفاده های احتمالی که امکان دارد بعدها به آن دچار شویم جلوگیری به عمل می آوریم. زمانیکه برای خود برند یا نام تجاری و لوگو انتخاب می کنیم، در واقع قصد ما از انتخاب و ثبت برند یا نام تجاری، لوگوو ..جلوگیری از سواستفاده های احتمالی که امکان دارد بعدها به آن دچار شویم جلوگیری به عمل می آوریم.
یا به عبارت دیگر، با انجام این کار، می توانیم مانع از هر گونه کپی برداری و شبیه سازی های موجود را شویم.
علاوه بر این در صورتیکه برند خود را در یکی از معاهدات بین المللی ثبت نماییم، تحریم ها دیگر روی برند ما اثر نمی کنند پس به دلیل همین حاشیه امنیت بهره بری و بازدهی شرکت افزایش بسیاری پیدا می کند و ما را در رسیدن به هدفمان بیش از پیش جلو می اندازد.


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.