مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی


تهیه دو نسخه از اساسنامه ، شرکتنامه و اظهارنامه شرکت مختلط غیر سهامی که به امضای تمامی سهامداران و شرکا رسیده باشد .
تهیه دو نسخه از صورتجلسه ی تشکیل مجمع عمومی که به امضای تمامی شرکا رسیده باشد و نام شریک یا شرکای ضامن که دارای سمت مدیریت هستند در آن قید شده باشد .
ارائه فتوکپی از شناسنامه همه شرکا و در صورتی که مشمول باشند ارائه گواهی پایان خدمت
دریافت مجوز در صورتی که مشمول باشد از وزارت خانه مربوطه یا شورای اصناف


در صورتی که قصد تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی را دارید نکاتی است که باید مورد توجه قرار دهید :

در نام گذاری شرکت باید دقت شود که عبارت شرکت مختلط و حداقل نام یکی از شرکای ضامن قید شود .
در نام شرکت مختلط غیر سهامی باید نام یکی از شرکای تضامنی که مسئولیت جبران خسارات بر عهده ایشان استن باید ذکر گردد و با آوردن عبارت و شرکا مشخص می شود که شرکای دیگری نیز مسئول می باشند .
شرکت مختلط غیر سهامی با تنظیم شرکتنامه در وهله اول تشکیل می شود .
در تنظیم شرکتنامه وظایف ، اختیارات ، حقوق شرکا تعیین می شود و در آن اسامی شرکا و مدیران ذکر می گردد .
شرکتنامه مورد نظر در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و خلاصه ای از آن در رزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی به چاپ می رسد .
طبق مسئولیت ها و حقوقی که در شرکت تضامنی وجود دارد ، شرکای ضامن نیز در شرکت مختلط غیر سهامی همین حدود اختیارات را دارا می باشند .
مسئولیت ها و اداره کردن شرکت مختلط غیر سهامی بر عهده شرکای ضامن می باشد .

هم چنین بخوانید !

شرکت مختلط سهامی و شرایط تشکیل آن

ثبت شرکت مختلط غیر سهامی 

تعریف شرکت مختلط سهامی 

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل فرمایید .

 

 

 


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.