مدارک لازم برای ثبت شرکت هلدینگ

مدارک لازم برای ثبت شرکت هلدینگ


شرکت های هلدینگ امروزه به دلیل ایجاد مزایای زیاد برای صاحبان خود به سرعت در حال افزایش می باشند .
در واقع این شرکت ها با کنترل شرکت های زیر نظر خود سودآوری زیادی را به همراه دارند .
دستوراتی که از طرف هیئت مدیره صادر می شوند توسط شرکت های هلدینگ به اجرا درمی آیند .
شرکت های فرعی به عنوان شرکت های وابسته شناخته می شوند .
هم چنین این شرکت ها دارای هویت قانونی هستند .
در ادامه مدارک لازم جهت ثبت شرکت هلدینگ را شرح می دهیم .


مدارک لازم ثبت شرکت هلدینگ

  1. آگهی مربوط به احداث شرکت مادر
  2. نام نماینده ارسال شده از شرکت مادر برای ثبت شرکت هلدینگ
  3. مدارک شناسایی مثل کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی افراد حاضر در هیئت مدیره شرکت هلدینگ
  4. اصل کارت مالی و شناسنامه اعضای هیئت مدیره شرکت هلدینگ
  5. داشتن گواهی عدم سوء پیشینه برای نماینده ارسالی شرکت مادر و بازرسین و افراد هیئت مدیره

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل کنید .

 


حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.