مدارک مورد نیاز جهت تمدید کارت بازرگانی

مدارک مورد نیاز جهت تمدید کارت بازرگانی

  •  تکمیل دو برگ فرم عضویت اتاق.
  •  تکمیل دو برگ فرم مشخصات بازرگانی .
  • اصل کارت های بازرگانی و عضویت.
  •  سه قطعه عکس 6*4 (جدید ،تمام رخ ، ساده )
  •  اصل مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عمکرد، مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری.
  •  اصل گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی (برای واحدها تولیدی و صادرکنندگان پوست و روده
  • یک برگ فتوکپی کد اقتصادی .(وزارت دارایی)

-در صورت تغییر محل کار:
  •  ارائه دو برگ اظهار نامه تغییر آدرس از ثبت شرکتها و یک سری فتوکپی از تمام صفحات سند مالکیت شش دانگ یا اجاره نامه مخصوص محل کار.
  • (در صورتی که عادی بودن اجاره نامه محل کار متقاضی ، ارائه یک سری فتوکپی از کلیه صفحات موارد تعیین شده دراین بند ، رضایت نامه کتبی سایر مالکیی از طرف متقاضی الزامی است )
  • اصل و کپی فیش پرداختی به حساب جاری در وجه وزارت بازرگانی با ذکر نام متقاضی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران بحساب جاری فوق)

تذکر:
در صورتی که متقاضی کارت بازرگانی نتواند برای انجام امور مربوطه شخصاً مراجعه نماید، مراجعه کننده ملزم به ارائه وکالتنامه رسمی و معتبر از طرف متقاضی می باشد .
تذکر:
تقاضا می شود فرمهای فوق  به ترتیب شماره در یک پوشه بصورت منظم به مسئولین پذیرش ارائه گردد.


حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.