مراحل و مدارک مورد نیاز جهت ثبت طرح صنعتی

مراحل و مدارک مورد نیاز جهت ثبت طرح صنعتی

مدارک لازم برای ثبت طرح صنعتی
تکمیل اظهارنامه ثبت طرح صنعتی
تهیه یک تصویر 20*20 از طرح صنعتی و مشخصات گرافیکی
در صورت نیاز به ماکت اداره ثبت آ ن ماکت را مهر و امضا می کند و به متقاضی تحویل می دهد .
مشخص نمودن طبقه محصول
در صورتی که طرح مورد نظر متعلق به شخصی باشد باید مدارک شناسایی مربوط به شخص نیز باید آماده شود .
تهیه کپی از مدارک شناسایی مدیرعامل و مدارک مربوط به شرکت

 


نکته
در صورتی که طرح مورد نظر سه بعدی باشد اداره مالکیت صنعتی از متقاضی تقاضای ارائه ماکت را می نماید .
همین طور امکان ارسال دو یا چند طرح صنعتی وجود دارد .
به شرطی که از یک طبقه بین المللی یا ترکیبی از اجزا باشند .

مراحل ثبت طرح صنعتی

قبل از این که به ثبت طرح صنعتی بپردازیم در خواست استعلام طرح صنعتی را در صورت نیاز بدهیم .
این در خواست در مدت 2 الی 3 روز به صورت رسمی روی سیستم اداره مالکیت صنعتی قرار می گیرد و پرونده تشکیل می شود .
در مرحله ی بعد ظرف 2 ماه پاسخ کارشناس مربوطه در حیطه ی بررسی طرح خواهد آمد .
در صورتی که پاسخ کارشناس نبود هیچ گونه نقص ، مغایرت و مشابهت باشد اقدامات بعدی توسط متقاضی انجام می شود .
در این مدت صدور آگهی اول در روزنامه کثیرالانتشار طی 10 الی 15 روز کاری صورت می گیرد .
بعد صدور آگهی اول 1 ماه زمان برای اعتراض متقاضی به آگهی در خصوص طرح صنعتی وجود دارد .
بعد از گذشت 1 ماه در صورت نبود اعتراض درخواست چاپ آگهی دوم برای دریافت شماره ثبت طرح صنعتی داده می شود .
در صورت صدور آگهی دوم و نبود مسئله ای در روزنامه کثیرالانتشار چاپ می شود .
این پروسه 10 الی 15 روز زمان می برد و باید در این مدت برای به چاپ رسیدن آگهی پیگیری کرد .
به محض چاپ آگهی دوم تقاضای صدور روزنامه رسمی برای 10 سال ارسال می شود .
این کار نیز 3 روز بعد تکمیل شده و تحویل متقاضی داده می شود .

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل فرمایید .

 


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.