مقایسه ثبت شرکت و ثبت مؤسسات غیر تجاری

مقایسه ثبت شرکت و ثبت مؤسسات غیر تجاری


اشخاص حقوقی که به صورت خصوصی فعالیت دارند به دو دسته شرکت های تجاری و مؤسسات غیر تجاری تقسیم می شوند .
برای تشکیل شرکت دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی با هم شریک می شوند و برای کسب سود بیش تر با هم همکاری می کنند .
در واقع شرکت واحدی است که در طی فعالیت های تجاری سرمایه و هر گونه سود و زیان اکتسابی میان شرکا تقسیم می شوند .


طبق قانون تجارت 7 نوع شرکت تجاری وجود دارد که از قبیل:
شرکت سهامی ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت غیر سهامی ، شرکت مختلط سهامی ، شرکت مختلط غیر سهامی ، شرکت تضامنی ، شرکت نسبی
افرادی که می خواهند در جهت فعالیت های تجاری و رشد اقتصادی فعالیت داشته باشند یکی از انواع شرکت های فوق را برمی گزینند .
در این میان کسانی هستند که می خواهند در جهت خدمات آموزشی ، علمی ، خیریه ، ورزشی و ... فعالیت کنند که این نیز مستلزم تشکیل مؤسسات غیر تجاری می باشد .
مؤسسات غیر تجاری مؤسساتی هستند که فعالیت هایشان با هدفی غیر از تجارت انجام می گیرد و این قبیل کسب و کارها تنها زمانی به رسمیت شناخته می شوند و از نظر قانون پذیرفته شده هستند که در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری اعلام می کند به ثبت برسند .
موسسات تجاری به دو شکل موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی وجود دارند .
موسسات انتفاعی با هدف جذب منافع و تقسیم سود بین اعضای خود و دیگران فعالیت می کنند .
مثل مؤسسات فنی ، حقوقی و خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز
موسسات غیر انتفاعی موسساتی هستند که هدفشان جذب منافع و تقسیم سود میان اعضای خود نیست مثل موسسات خیریه ، انجمن اسلامی و احزاب و صندوق قرض الحسنه

تفاوت ثبت شرکت و مرسسات غیر انتفاعی

برای ثبت شرکت در اولین گام باید گفت هر شرکتی با توجه به ویژگی های خاص خود باید با تعداد حداقلی که در نظر گرفته شده تشکیل شود .
برای مثال شرکت سهامی خاص با حداقل 3 نفر ، شرکت تضامنی ، نسبی ، مسئولیت محدود با حداقل 2 نفر و شرکت سهامی عام با حداقل 5 نفر تشکیل می شود .
در حالی که موسسات با یک نفر هم تشکیل می شود و به ثبت می رسند .
ثبت موسسات غیر تجاری نیازی به گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برای امضا ندارد ولی ثبت شرکت دارد .
موسسات غیر تجاری می تواند جزو املاک دولتی یا بخش خصوصی باشد .

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل کنید .

 

 

 


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.