نحوه اداره شرکت تضامنی

نحوه اداره شرکت تضامنی

 

یکی از انواع شرکت های تجاری شرکت تضامنی می باشد .
 برای تشکیل چنین شرکتی دو یا چند نفر با نام مخصوصی که برای شرکت انتخاب می کنند ، به انجام امور تجاری می پردازند .
برای داشتن اطلاعات بیش تر درباره ی نحوه انتخاب نام شرکت تضامنی  به مقاله ی مرتبط با آن در این سایت مراجع کنید .
در این شرکت ها مسئولیت شرکا تضامنی می باشد .
به این معنی که مسئولیت شرکا در قبال قروض و تعهدات به میزان سهم آنان از سرمایه بستگی ندارد .
یعنی همه ی آن ها در قبال امور شرکت مسئول می باشند  .
حتی اگر برای تصفیه بدهی ها پول کافی وجود نداشته باشد باید با استفاده از سرمایه خود آن را پرداخت کنند .


از این حیث شرکت تضامنی در میان شرکت های تجاری دیگر از اعتبار بیش تری برخوردار است .
معمولا این شرکت میان نزدیکان تشکیل می شود .


برای اداره بهتر امور شرکت ، شرکای آن باید به نصب یک یا چند مدیر اقدام کنند .
این مدیران می توانند از میان شرکا یا خارج از آن ها انتخاب شوند .
در صورت انتخاب مدیر یا مدیران باید در اساسنامه یا شرکتنامه ذکر گردد در غیر این صورت امکان عزل آن ها توسط رأی اکثریت شرکا وجود دارد .

اما باید توجه داشت که نمی توان بدون دلیل مدیران را عزل کرد .
در این صورت آن ها می توانند نسبت به حق خود اعتراض کرده و خواهان جبران ضرر وارده شوند .
در صورت مشخص شدن مدیران در اساسنامه یا شرکتنامه می تواند شرکا می وتوانند با دلیل موجه نسبت به تعویض آن هام اقدام نمایند .
در صورت انتخاب مدیران بعد از تنظیم اساسنامه شرکا می توانند آن ها را عزل کنند و مدیران نیز امکان استعفا خواهند داشت .

اداره شرکت تضامنی توسط شرکا

در قانون تجارت ماده ای برای نظارت بر امور مدیران وجود ندارد و اداره شرکت بر عهده خود شرکا می باشد .
شرکا می توانند آن را در اساسنامه یا شرکتنامه شرکت ذکر کنند .
شرکای شرکت تضامنی حق با خبر شدن از اداره امور و تصمیم گیری های مدیران را دارند و حتی می توانند برای این کار وکیل نیز بگمارند .
در این خصوص شرکا نیز نباید با اشتباهات و تصمیم گیری نادرست خود به شرکت آسیب برسانند .


در اساسنامه شرکت برای شرکا حق کنترل وسیع اعمال مدیران و حق خروج از شرکت پیش بینی شده است .
تصمیم گیری ها توسط شرکا با رأی گیری از هر یک از آن ها از طریق مکاتبه صورت می گیرد .
شرکا می توانند در جلسات حضور داشته باشند یا در صورت نبود شرایط نماینده خود را بفرستند .

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل کنید .

 


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.