نحوه ثبت شرکت مهندسی

نحوه ثبت شرکت مهندسی

 

شرکت مهندسی به دو نحو شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص به ثبت می رسد .
در واقع وقتی از ثبت شرکت مهندسی صحبت می شود منظورما طبق بند 2 اساسنامه موضوع فعالیت شرکت می باشد که در این جا فعالیت های مهندسی صورت می گیرد .
شرکت های مهندسی می توانند در نام گذاری با عبارت شرکت مهندسی ثبت شوند و می توانند بودن این عبارت هم ماهیت شرکت مهندسی داشته باشند .
ابتدا ثبت شرکت مهندسی در قالب شرکت مهندسی با مسئولیت محدود و شرکت مهندسی سهامی خاص را توضیح می دهیم .


ثبت شرکت مهندسی سهامی خاص

برای ثبت شرکت مهندسی در قالب سهامی خاص می توان با حداقل 3 نفر سهامدار و 2 نفر بازرس به ثبت شرکت پرداخت .
هزینه ی لازم برای ثبت شرکت مهندسی سهامی خاص 100هزار تومان می باشد .
در ابتدای ثبت شرکت باید 35 درصد از سرمایه شرکت پرداخت شود و تا زمانی که شرکت به ثبت رسید این مبلغ در حساب شرکت مسدود خواهد ماند .
شرکت های مهندسی سهامی خاص در موضوع فعالیت خود با دیگر شرکت ها متفاوت می باشند .

ثبت شرکت مهندسی با مسئولیت محدود

شرکت مهندسی با مسئولیت محدود با تعداد حداقل 2 شریک قابل تشکیل می باشد و سرمایه لازم برای تشکیل این شرکت حداقل 100 هزارتومان می باشد .
این گونه شرکت ها مانند شرکت های مهندسی سهامی خاص در موضوع فعالیت با هم متفاوت می باشند و هر نوع فعالیت مهندسی در این قالب ها گنجانده می شود .
برای نام گذاری این شرکت ها می توان از عبارت های فنی مهندسی ، گروه مهندسین ، مهندسین و مهندسی استفاده کرد .
هر یک از این نام ها دارای مدارک خاص خود می باشند و برای تشکیل نیاز به این مدارک می باشد .
سرمایه حداقلی این شرکت ها را می توان در بدو ثبت واریز نکرد و تنها اقرار مدیر عامل به دارا بودن سرمایه کافی است .
سقف تعهدات شرکت های مهندسی مسئولیت محدود به میزان سرمایه ایست که دارند .
یعنی اگر سرمایه اولیه شرکت زیاد باشد به همان میزان نیز ملزم به پرداخت خسارات وارد شده به طرف قراراداد و بدهی ها می باشند .

استفاده از عبارات مهندسی در نام گذاری شرکت

مهندسی و فنی مهندسی
برای استفاده از واژه های مهندسی و فنی مهندسی مستلزم دارا بودن یک مدرک فنی مهندسی و مهندسی می باشد که در زمان ثبت باید به اداره ثبت ارائه شود .

مهندسین
برای نام گذاری شرکت با واژه ی مهندسین باید چندین مدرک مهندسی وجود داشته باشد چون این واژه جمع می باشد .

گروه مهندسین
این واژه نیز به معنی دارای بودن مدرک مهندسی برای تمامی اعضای شرکت می باشد که به دلیل وجود واژه ی گروه می باشد و تمامی اعضا علاوه بر مدارک دیگر مدرک مهندسی خود را ارائه می دهند .
پس با جمع بندی کلی می توان نتیجه گرفت که دو تفاوت عمده ای که شرکت های مهندسی با دیگر شرکت ها دارند در نام گذاری و موضوع فعالیت آن ها می باشد .

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل فرمایید .

 


حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.