نحوه واگذاری و انتقال سهام شرکت

نحوه واگذاری و انتقال سهام شرکت


انتقال سهام شرکت
سهام ها از نظر انتقال و واگذاری به دو دسته تقسیم می شوند .
سهامی که قابلیت نقل و انتقال دارد و سهامی که غیر قابل انتقال می باشد .

سهام قابل انتقال
سهام شرکت ها به دو نوع سهام با نام و سهام بی نام تقسیم می شود .


انتقال سهام با نام
برای واگذاری سهام با نام لازم است به اداره مالیاتی مراجعه کرده و نسبت به پرداخت مالیات مربوط به واگذاری سهام اقدام صورت گیرد .
بعد از این گام باید رسید پرداخت مالیات را از اداره مالیاتی اخذ کرده و به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود تا انتقال سهام صورت گیرد .
در واقع برای واگذاری سهام با نام تشریفات قانونی باید طی شود و در دفتر ثبت اسناد مربوط به شرکت تمامی مدارک مربوط به انتقال سهام با نام توسط فرد واگذار کننده باید امضا شود .

انتقال سهام بی نام
در این نوع واگذاری سهام لازم به طی مراحل اداری و صرف هزینه برای پرداخت مالیات به اداره دارایی نیست .
این نوع سهام در سریع ترین زمان خود قابل انتقال به غیر می باشد .
در واقع تنها با تشکیل صورتجلسه و بی نام کردن سهام آماده واگذاری به دیگران می باشد .

انتقال سهام با برداشتن سمت
زمانی که مدیر یا مدیرانی بخواهند تمام سهام خود را قبل از تنظیم ترازنامه و حساب سود و ضرر به دیگری واگذار کنند در این صورت باید از سمت خود استعفا دهند .
جانشین مدیری که از سمت خود استعفا داده توسط اعضای هیئت مدیره و مجمع عمومی عادی برگزیده می شود .

صور نقل و انتقال سهام

خارج شدن تعدادی از سهامداران و انتقال سهام به اعضای جدید یا قبلی
خارج شدن یکی از سهامداران و انتقال سهام خود به عضو جدید
خارج شدن یکی از سهامداران و انتقال سهام خود به عضو سابق شرکت
خارج شدن تمامی سهامداران و انتقال سهامشان به اعضای جدید که به مفهوم واگذاری شرکت می باشد .
واگذاری سهام در شرکت با مسئولیت محدود
جهت انتقال سهام به غیر به هر صورت که انجام گیرد لازم است تا در دفتر خانه مربوط به شرکت به ثبت و ضبط برسد .
اما قبل از هر کاری باید از اداره مالیات و اداره ثبت شرکت ها استعلام گیری شود تا امور مربوط به ثبت رسمی دفتر خانه تکمیل شود .

مدارک لازم برای انتقال سهام شرکت
مدارک شناسایی اعم از کپی شناسنامه و کارت ملی سهامداران شرکت قبلی و جدید
یک نسخه کپی از آگهی مربوط به تأسیس شرکت
یک نسخه تصویر از آگهی مربوط به آخرین تغییرات شرکت اگر وجود داشته باشد .

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت لوتوس تماس حاصل کنید .

 


استعلام بگیرید

حقوق تمامی مطالب وبسایت متعلق به ثبت شرکت لوتوس می باشد.